In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند شعر، رضا خان بهادر، شهرگان

چند شعر از رضا خان بهادر

"مسافر" ایستگاه راه آهن شلوغ بود هیچ کدام از مسافران به قطار نرسیدند از پله ها بالا رفتم کنار ریل زنی نشسته بود شبیه مادرم اطلاعات ایستگاه اسم مرا صدا می زد به نیمکت زن نزدیک شدم خواستم صدایش... بلند شد همراه جمعیت…
ادامه مطلب ...