In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند شعر، رضا خان بهادر، شهرگان

چند شعر از رضا خان بهادر

"مسافر"ایستگاه راه آهن شلوغ بودهیچ کدام از مسافران به قطار نرسیدنداز پله ها بالا رفتمکنار ریلزنی نشسته بود شبیه مادرماطلاعات ایستگاه اسم مرا صدا می زدبه نیمکت زن نزدیک شدمخواستم صدایش...بلند شدهمراه جمعیت…
ادامه مطلب ...