In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چهار

چهار شعر کوتاه از نعمت مرادی

 ۱با انگشتانمامتداد جادهانتهای درخت‌ها رابا انگشت نشان دادم.زنهمانجا نشست،میان پاهایشخورجین اش را زمین گذاشتو دست هایش را سایبان صورتش کرد.۲هر زمانعطر زن در ساختمان می پیچیدکارگراندر خود طلوع می کردندقدرت دستها…
ادامه مطلب ...

پرواز کلاغ‌ها بر چهار سوی دهان

ریشه و تعریف کین‌توزی نزد ماشناخت بخشی از روابط و تصورات فرهنگی و هنری در ایران معطوف درک مفاهیمی است که در حوزه‌های دیگر(بخصوص جامعه‌شناسی، روانشناسی و فلسفه) کاربرد فراوانی دارند. یکی از این مفاهیم«کین‌توزی» است.فیلسوف آلمانی…
ادامه مطلب ...

چهار شعر از تازه‌ترین مجموعه شعر آتفه چهارمحالیان، “کتابی که نمی‌خواستم”

آتفه چهارمحالیان متولد ۱۳۶۰ در خوزستان و دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت شهری دانشگاه تهران است. اولین مجموعه شعر او در سال ۱۳۷۸ با نام "معشوق کاغذی" چاپ و پس از آن  کتاب‌های "دارم با رشد شانه‌های میت راه می‌روم" ۱۳۸۰ و "بغلم کن…
ادامه مطلب ...