In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کیش

کیش شخصیت اردوغان ترکیه و منطقه را به آتش می کشد 

تحولات ترکیه بعد از ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن این کشور و با توجه به استراتژی "بحران سازی" و امنیتی کردن فضای سیاسی این کشور از هم اکنون زنگ های خطر را برای دوگانه جنگ داخلی و سرکوب روندهای دمکراتیک به صدا در…
ادامه مطلب ...