آشیان / برچسب آرشیوها:  گفتگوی جهانی برای آینده ایران

برچسب آرشیوها:  گفتگوی جهانی برای آینده ایران

چند پرسش و نقد پیرامون گفتگوی جهانی برای آینده ایران

کنفرانس « گفتگوی جهانی برای آینده ایران » در تورنتو- کانادا، چه بود و چه اهدافی را دنبال میکرد؟    اشاره: طی روزهای ۱۰ و ۱۱ ماه مه ۲۰۱۳ ، وزارت امور خارجه دولت محافظه کار کانادا  با کمک « دانشکده مانک» – دانشگاه تورنتو،  کنفرانسی  را در مورد آینده ایران …

بیشتر بخوانید