In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

۵ ميليارد دلار تقلبی، پيامدهای سنگين، نظام

۵ ميليارد دلار تقلبی، خالی بندی که پيامدهای سنگين برای نظام دارد

• حتی در زمان جنگ سرد، کشورهای بلوک شرق با وجود روابط خصمانه با آمريکا کمتر به چنين اقدامی دست زدند و برای گروه های بزهکاری بزرگ جهان نيز قاچاق مواد مخدر تجارتی بسيار کم خطرتر از جعل دلار استانتشار شايعه توزيع دلار تقلبی در بازار،…
ادامه مطلب ...