تاریخی و اجتماعی دیدگاه گزارش

K2 عشق و خطر در کوهستانی بی رحم – بخش دوم و پایانی

محسن صفاری
عشق به کوهنوردی  K2‌ در کوهنوردی‌های ارتفاعات بالا جایگاهی‌ ویژه دارد. اگر چه ارتفاع آن ۷۸۴ پا از اورست کمتر است اما مدت‌های طولانی‌ است...