آشیان / برچسب آرشیوها:  Skin fungus، Athletes Foot، قارچ پوستی، عفونت قارچی، علی صفاریان، برایان ورهگی

برچسب آرشیوها:  Skin fungus، Athletes Foot، قارچ پوستی، عفونت قارچی، علی صفاریان، برایان ورهگی

قارچ پوستی-عفونت های قارچی پا Skin fungus – Athletes Foot

برگردان: علی صفاریان جوش شیرین، بیکربنات سدیم، حاوی سدیم می‌باشد. پوست به همراه سیستم عصبی مرکزی، مغز استخوان و خون برای حفاظت خود از سدیم استفاده می‌کنند. منبع معمول و متداول ما سدیم – کلرید است و یا یکی از چیزهایی که ما آن را نمک می‌نامیم. نمک بد سدیم …

بیشتر بخوانید