UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

آقای روحانی صدای جنگ می آید!

آقای روحانی صدای جنگ می آید!

آقای روحانی، از بیش از ۴۱ میلیون رأی دهنده، بیشتر از ۲۳ و نیم میلیون شما را وکیل کرده اند. اکنون مسئولیت زندگیِ آزاد، امن، آمادگی برای ساختمان کشور به شکلی مدرن، و با حفظ سنت‌های زیبا و دیرین ایرانی در دست شماست. وکالت شما در زمانی انجام گرفت که دانولد ترامپ اولین تور مسافرتیِ خود را به عربستان و اسرائیل تنظیم کرد برای فروش اسلحه و پیمانی عمیق و بسیار جدی برای مقابله با تروریسم و افراط گرائی و در واقع برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه. شوخی نیست. ترامپ نشان داده که فردی‌است از نظر شخصیتی بسیار نیرومند و هرکار که بخواهد می‌کند و هیچ چیز جلودار او نخواهد بود. بنا بر بیانات رِکس تیلِرسون وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، مذاکرات ریاض با شرکت ۵۰ کشور اسلامی از خاورمیانه و آفریقا و انعقاد این قرارداد تسلیحاتی که نامش را گذاشته‌اند قرارداد امنیتی، “مشخصأ در برابر نفوذ بدخواهانه‌ی ایران و تهدیدهای مرتبط با ایران در سراسر مرزهای عربستان سعودی است“. وی هم چنین تقاضا‌های دولت ایالات متحده از ایران را در این زمینه بدین ترتیب مطرح نمود:

 • دست کشیدن از حمایت از گروه‌های تروریست
 • دست کشیدن از دخالت در سوریه، عراق و یمن
 • از کار انداختن موشک بالیستیک
 • دست برداشتن از شبکه‌ی تروریسم ایران
 • دست کشیدن از کمک های مالی به شبکه‌ی تروریسم
 • دست کشیدن از ارسال افراد و تدارکات و هرچیزی که استقرار نیروهای موجود در منطقه را فراهم آورد
 • برقراری حقوق ایرانیان، آزادیِ بیان، آزادی تجمّعات تا ایرانیان بتوانند به آن زندگی که لیاقت دارند ادامه دهند.

دانلد ترامپ با رفتن به عربستان با یک تیر چند امر بسیار مهم را نشانه رفت:

 1. لحن کلامش از دشمنی با مسلمانان، با چرخشی آگاهانه و سودجویانه به سوی افراطیونِ مسلمان، اغلبِ مسلمانان را از میدان تهدیدات خود بیرون آورد تا تنشی را که بر این اساس ایجاد شده و آن نفرتی را که از این جهت در جهان به سوی خود برانگیخته بود، بتواند کاهش دهد.
 2. با اینکه یکی از نکات مطرح در خواسته‌های آمریکا در این پیمان خواست احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است، ترامپ، که همسرش و همراهانِ مؤنث بی‌حجاب در مجامع رسمیِ صرفأ مردانه در ریاض حاضر می‌شوند و شاه سلیمان با بانوی اول آمریکا دست می‌دهد، در سخنرانی‌اش در ریاض حتی کلامی از آن تبعیض سفت و سخت که بر زنان در عربستان روا می دارند و حقوق انسانی پایمال شده در آن کشور اشاره‌ای نمی کند.
 3. ترامپ با انعقاد یک قرارداد عظیم اقتصادی (قرارداد تسلیحاتی به میزان ۱۰۹ میلیارد و ۲۴۱ میلیارد دلار برای ۱۰ سال حفاظت صنایع امنیتی، هزینه‌ی ماموران امنیتی، و دستگاه‌های امنیتی جلب و گردآوری اطلاعات امنیتی، و ایجاد شغل برای هردوکشور)، زیر عنوان مبارزه با افراط گرائی، موشک‌های کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را به فروش می‌رساند – یکی از اهداف اصلی جنگ افروزی که بدون در نظر گرفتن پیامدهای انسانی می‌خواهد بازار تجهیزات مرگ زای خود را به پول تبدیل کند. و هم چنین با ایجاد کار، با وعده‌ای که به مردم آمریکا در این زمینه داده بود، تا حدی چرخش برخی مخالفان را در آمریکا به سوی خود سوق دهد. تلویزیون فاکس این حرکت او را یک عمل تاریخی و تکینه نام نهاده است.
 4. با اتحاد جبهه‌ی فوق، و در صورت موفقیت در مصاف با تروریسم و افراط‌گرائی اسلامی، تمام منابع نفتی داعش را در مناطق اشغالی‌اش، که با وسایلی ابتدائی و پیش پا افتاده تولید و به قیمت ارزان‌تر به فروش می‌رساند، به دست می‌گیرد.
 5. با اتحاد کشورهای مسلمان خاورمیانه و آفریقایی جبهه‌ای مستحکم برعلیه افراط‌گران مسلمان و تروریست‌های داعش، طالبان، حزب الله و غیره بوجود می‌آورد.
 6. جبهه‌ی فوق نوک تیز حمله‌اش فقط متوجه تروریسم و افراط گرائی نمی شود. کشوری چون ایران را نیز که با اعزام نیرو و امکانات نظامی به کشورهای یمن، لبنان، عراق و سوریه به آنها یاری می‌رساند، شامل می شود. در این میان از اختلاف بین عربستان با ایران بهره‌ای کامل می‌گیرد تا اهداف خود را عملی سازد.
 7. ترامپ در واقع با این معامله‌ی عظیم همان کاری را دارد انجام می‌دهد که برعلیه آن می‌جنگد. او ظاهرأ می‌خواهد دست افراطی‌گری اسلامی را از دنیا کوتاه کند که مثلأ صلح به خاور‌میانه بیاورد، ولی در واقع به نزاع میان برخی کشورهای مسلمان مورد نظر دامن می‌زند تا به اهداف خود دست یابد. ترامپ همان ایرادی را که به ایران می‌گیرد مبنی بر دخالت در کشورهای دیگر، خود با دخالت در این ماجرا جنگ را گسترش می‌دهد. او نیز به کشور دیگری کمک می رساند تا اهداف خود را پیش ببرد و این تفاوت ندارد با دولت ایران که به حزب الله‌های کشورهای همسایه برای گسترش ایدئولوژی خود یاری می‌رساند.
  طنز و تراژدی مسئله در اینجاست که دولت ایران از مال و جان مردم ایران مایه می‌گیرد که به اهداف ولایت فقیه برسد. آقای ترامپ در این راه با فروش اسلحه و معامله‌ی چند صد میلیاردی به مردمش کمک می‌کند که زندگی بهتری برای خود داشته باشند. او اگر عمیقأ مایل بود به حل مسائلی که مدعی است، نه با اسلحه بلکه با مدارا و درایت و هم دلی به این کار می پرداخت. منافع سودجویانه ی وی زیر الفاظ انسان دوستی و فراهم کردن آرامش در منطقه روشن است. هیچ گاه شفاف تر از این هیچ کشور غربی به جنگ رو نیاورده بوده است. چنین قراردادهایی را پنهانی، بی آنکه آن را چندان شفاف کنند، کشورهای غربی هنگام  خیزش های “بهار عرب” نیز انجام دادند. اما وقاحت ترامپ، و خام بودن کشور های عربی و اسلامی – که ریشه در کینه ورزی و نفرتی که از بینش ایدئولژی آنها سرچشمه می گیرد – و شخصیت ویژه ی ترامپ که می داند چگونه اول آدم های خام مملکت خودش را و سپس کشورهای خام و کینه ورز را به دام بیاندازد، چنین وقاحتی را عملی می سازد.

ترامپ کسی است که برای به ثمر رساندن اهداف خود با کشوری مثل عربستان که مردم آن کوچکترین آزادی ندارند و اختلاف حقوق بین مرد و زن و وضعیت حقوق بشر در آن اسفناک است، پیمان می بندد. زمانی که او از  نبود آزادی در ایران صحبت می کند، به طور قطع می داند که در عربستان نیز  مردم از چنین آزادی برخوردار نیستند. من این را ذکر کردم که بگویم در اینجا به هیچ رو منظور دفاع از ترامپ و دارو دسته اش نیست. با این وجود ترامپ با هر انگیزه ای که در پشت اقداماتش جاگیر شده باشد، مسائلی را مطرح می کند که واقعیت دارد. نه او و نه نمایندگان هیچ کشور دیگری دلش برای کشور ما و هرکشور دیگر در دنیا نسوخته است، و هیچ کشوری نمی تواند دموکراسی، استقلال، توانائی سیاسی و اقتصادی و آزادی و امنیت را بسته بندی و به کشور ما یا هرکشور دیگری صادر کند. اما ترامپ مسائلی را مطرح می کند که واقعیت دارد.

ما اما چگونه مسائلِ کشورِ خود را می بینیم؟

 • آقای روحانی، آیا فکر نمی کنید باید دست کشید از حمایتِ دیگر کشورها و پرداخت به وضعیت مردم جامعه، امری که سبب شده است ترامپ هم اکنون چنین با دو دولت مقتدر خاور میانه و دیگر کشورهای عربی دست به یکی شود تا جنگی دیگر را در ایران به راه اندازد؟ این را نه از این جهت می گویم که سرِ تسلیم به خواسته های ترامپ و دیگران داده باشیم. خارج از آنچه که آنها خواستارش هستند، آیا شما واقعأ فکر نمی کنید که علت این حمایت ها، تبلیغ برای گسترش دین اسلام است؟ آنچه که ۱۵ قرن پیش از این بهانه ای می شد برای کشورگشائی و دست انداختن به سرزمین های دیگر؟ چه لزومی به این کار است اگر باور کنیم به آزادی مذهب، آزادی عقاید، آزادی روش های زندگی، آزادی حق انتخاب. این حمایت ها به جز برتری طلبی، تجاوز به حقوق دیگران، تحمیل باورها و وجود خود به دیگران معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ و آیا نتیجه اش جز حملات متقابل از طرف دنیا به کشور ما خواهد بود؟ در عین حال که مردم کشور خودمان را که در وضعیت ناگواری زنده گی می کنند، با هزار مشکل اقتصادی – رفاهی – امنیتی، نسبت به تدابیر و عملکرد مسئولین هرچه بیشتر دلسرد و ناامید می کند.
 • آیا مهمترین مسئله ی کشورما اینست که کشورهای خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کنند؟ و بینش ما از سرمایه گذاری خارجی مثلأ اینست که به جای کشور آمریکا فرانسه اتوموبیل پژوی خود را وارد ایران کند و پول نفت ما را ببرد تا ما را بیشتر دچار مشکلات ترافیک و حمل و نقل کند و شهرهای ایران را آلوده تر؟ چقدر به این فکر کرده ایم که برای استقلال مملکت خود، با درایت، هوشمندی، هدفمند، و همراه با مقابله با افراط گری و هرگونه تبعیض و فساد و رانت خواری، و باانگیزه های انسانی، با پذیرش آزادی فردی به تمام و کمال، با پذیرش آزادی بیان و مطبوعات، تولیدات خود را به طور نهادینه رشد دهیم تا به هیچ کشور دیگری حتی الامکان نیاز نداشته باشیم، و شما که مسئله ی بیکاری و ایجاد اشتغال را مطرح می کنید، این امر چه میزان در الویت برنامه ی شما قرار دارد تا منابع کشاورزی، دامداری، منابع زیرزمینی و صنایع مربوطه را خود همانگونه که در کشورهایی مثل هند و ژاپن، به دست همان کسانی که شما را وکیل کرده اند و هم دیگرانی که با مشاهده ی صداقت و صراحت و بی باکی شما به آنها خواهند پیوست، به گفته ی خودِ شما در پیام پیروزی ” تاریخ را از توقف و تردید در آورد و ایران را در راه توسعه و ترقی قرار دهد”؟ و بتواند حتی الامکان بدون وابستگی به نفت سرپا بایستد؟ جهت تحقق این مهم فکر نمی کنید اول می بایست دست رانت خواران، آنها که بر منابع اصلی در آمد مردم چنگ انداخته اند، آنها که سرمایه های مملکت را هزینه ی تبلیغ ایدئولوژی یک عده تام گرا در دنیا می کنند از ایران عزیز کوتاه نمائید؟
 • قانون اساسی ما که قانون جامعه ی ما را تدوین کرده است، چه میزان می تواند اهداف بالا را محقق سازد؟ آیا “ولایت فقیه” ناقض “جمهوریت” به معنای حکومت مردمی نیست؟ ولایتی که می تواند هرگونه تصمیم گیری میلیون ها فرد را نقض نماید؟ شما چه کوششی خواهید کرد برای تغییر این مهم؟ در بند دوم قانون اساسی ما ذکر می شود که حاکمیت مختص خداوند است. چگونه با توجه به این امر می توان ادعای “مردم سالاری” را در ایران داشت. و نام ” جمهوری اسلامی” با توجه به این امر چگونه می تواند معنای مردم سالاری را در خود داشته باشد؟- قانون اساسی ما به شدت تحت تأثیر مذهب قرار دارد. آیا این یگانگی سیاست و مذهب به جز اینست که بین باورمندان مذاهب گوناگون از نظر انسانی تفاوت قائل می شود و از طرف دیگر قانون را دشوار می کند که بتواند با تدوین مواد و اصولی همه گیر، بدون در نظر گرفتن مذهب و نژاد و جنس و رنگ، انسانیت را قانونی کند؟

  –         ریاست جمهوری در کشور ما فقط به آقایان و فقط به باورمندان شیعه ی اثنی عشری تعلق دارد. آیا شما فکر می نمی کنید این بند قانون اساسی نیمی از جامعه ی ما یعنی زنان، بقیه ی مسلمانان، تمام اقلیت های مذهبی و همه ی باورمندان به غیر مذهب را حذف می کند، و یعنی به آنها اجازه نمی دهد که بتوانند در صورت شایستگی اداره ی مملکت را در دست بگیرند؟ و این تام گرایی آیا به اعتقاد شما با جمهوریت، با برابری، با انسانیت منافات ندارد؟ و این آیا دکترین برتری طلبی را برای یک نوع از انواع بشریت قائل نیست که فقط مرد و فقط شیعه ی اثنی عشری؟

  –         قضاوت در ایران فقط مختص مردان است. زنان نصفه ی مرد شناخته شده اند که بهره ی آنها از ثروت یک دوم مردان است و شهادت دو زن برابر یک مرد. و مرد است که سرپرستی کودکان را به عهده دارد و اگر طلاقی بوقوع بپیوندد این مرد است که حق سرپرستی کودکان را خواهد داشت. اگر زن بخواهد به خارج از کشور سفر کند، می بایست از مردش مجوز بگیرد، و مرد می تواند ۴ زن و صدها صیغه داشته باشد. اما زن از چنین حقوقی برخوردار نیست آنهم زنانی که ۶۴ درصد دانشگاه ها را اشغال کرده اند و در میان آنها می توان بهترین پزشکان، اساتید دانشگاه، ریاضی دان و فیزیکدان، کارگردان، بازیگر، ورزشکار، نویسنده، روزنامه نگار و غیره یافت. شما که در سخنرانی ۸ ماه مه خود گفتید “در حقوق شهروندی مرد و زن یک سانند” چه برنامه ی مطمئن، پایدار و محکم دارید که این یک سان بودن را تحقق بخشد؟

  –         آزادی هایی که در قانون اساسی از آن نام برده شده است اغلب مشروط به عدم تجاوز به قوانین کشور است. و قوانین کشور از موادی تشکیل شده است که بخشی از آن را در بالا نام بردیم و درواقع مخل آزادی های فردی و اجتماعی و حامل تحمیل دیدگاه برتری طلبانه ی حاکم است. شما چه برنامه ای دارید برای اینکه این قوانین به طور واضح و شفاف و واقعی، آزادی برای همه ی مردم قائل شود: آزادی های فردی، البته فقط به یک شرط، که مخل آزادی دیگری نشود؟ قوانین موجود دست هرکس، در هر رتبه و مقام و جایگاه اجتماعی را در عرصه های عمومی و خصوصی، باز می گذارد که به خود اجازه دهد وارد زندگی خصوصی هرکس بشود و او را محکوم کند.

آقای روحانی،

برای آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات،

و فردیت شهروندان، فقط قاطعیت لازم دارید

 • بسیاری از زندانیان سیاسی محکوم شده‌اند فقط به این علت که خواستار حقوق اولیه‌ی آزادِ خود بوده‌اند و به درستی با عملکردهای مخالفِ شئون انسانی مخالفت خود را ابراز داشته‌اند. شما با چه برنامه‌ای می خواهید با استقرار آزادی های فردی، آزادی‌های بدون شرطِ بیان و مطبوعات و تجمعات و احزاب سیاسی مانع از زندانی شدن بسیاری از دانشجویان و روشنفکران و دگر اندیشان شوید و بدین ترتیب راه را باز گذارید برای تبادل نظر، رشد خرد جمعی و تشویق مردم به اندیشیدن، به پرسش و به گفت و گوهای مسالمت آمیز برای بهبودی؟
 • وجود نیروهای مسلح و غیر مسلح گوناگون در حواشی نیروهای اصلی جامعه یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه و ارتش موجب تداخل در تصمیم گیری ها و اجرای قوانین شده است. آیا برنامه ای دارید که نهادهایی معین و مشخص برای انجام وظایف خود به خدمتگزاری مردم بپردازند و به این همه اغتشاش و در نتیجه فساد و امتیاز و قلدری پایان داده شود؟ از آنچه که بر می آید سپاه پاسداران در ایران بر همه جا تسلط دارد. سپاه پاسدارانی که یک زمان برای مقابله با جنگ و کنترل و سرکوب دگر اندیشان بوجود آمد، حال اغلب نهادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و مرزها و … را در دست دارد. آیا وجود چنین نهادهایی که امتیاز های ویژه برای بخشی از جامعه فراهم می آورد که عملکردش اکنون چون اختاپوسی همه ی جامعه را به نفع خود تحت کنترل گرفته، مانعی نیست برای تحقق به تعهدات مردمی برای یک زنده گی صلح آمیز و آرام؟
 • منافع تولیت آستان قدس رضوی و مقبره ی امام خمینی چگونه می تواند تحت کنترل نیروهای مردمی قرار بگیرد و برای مردم هزینه شود؟ چه کسانی حائز شرایط برای تولیت این منابع عظیم در آمد هستند؟ آیا با درآمدهای چندمیلیاردی که به جیب این تولیت می رود بدون اینکه مردمی که به آن دخل بسته اند سودی از آن ببرند، موجب نمی شود که مردم حتم بدانند که مذهب برای این نگاه داشته شده تا بتوان به نام آن جیب های گشاد را پرکرد؟
 • شما می دانید که وجود سانسور، بلبشوئی را در بازار انتشار بوجود آورده است. و در این میان مؤلفین و ناشرین آگاه و مسئول بیشتر از هرکس متقبل عوارض آن می شوند. به طور قطع فقط با پذیرش آزادی های فردی و آزادی بدون قید و شرط بیان و مطبوعات است که نه تنها سانسور می تواند از بین برود، بلکه سانسور فاجعه انگیز تر یعنی خود سانسوری نیز به تدریج جای خود را به شفاف نگاری بدهد و در این جاست که ادبیات رشد می کند و کم کم ادبیات سره از ناسره از جانب اهل ادب شناخته خواهد شد. و وضعیت نشر به شکل معقول و معمولش هم چنان که در دیگر کشورها بازخواهد گشت.
 • حضور بسیار فعال و چشمگیر ایرانیان در هر زمینه در خارج از کشور: ناسا، پزشکی، اقتصادی، سینما، ادبیات و هنر و دانشگاه و بیزینس و غیره کاملأ شناخته شده است. و اگر برخی از مردم عادی در غرب بر اثر تبلیغات موجود گمان می کنند ایرانی ها تروریست هستند، اما برمسئولین کشورهای غربی و در دنیا پوشیده نیست که چه نیروی عظیم تحصیل کرده ای از ایرانیان جزء سرمایه های بی بدیل این کشورها به شمار می روند. ایرانیان در سال گذشته جزء بهترین مهاجران از هر نظر در آمریکا شناخته شدند. کافیست این همه کارشناس ارشد در سرتاسر دنیا احساس امنیت و آزادی در وطن بکنند. به ایران خواهند آمد و دست به دست کارشناسان در ایران، ایرانی را که لایق همه ی ما هست بازسازی خواهند نمود. چه کار خواهید کرد آقای روحانی که این امنیت را برای همه ی ایرانیان فراهم آورید، چه در داخل که با یک حرف کوچک، یک اعتراض طبیعی، یک حق خواهی عادلانه به زندان می افتند، و چه در خارج از کشور که نوستالژی وطن در وجود تک تکشان می لرزد و آرزوی ایرانی را دارند که همه در آن با صلح و با احترام به آزادیِ دیگران زنده گی کنند.
 • سرزمین پردرخت و سبز و آن بهشت زمینی در ایران تبدیل شده است به برج های آسمان خراش و رودخانه ها و دریاچه های خشک. شما چه برنامه ای برای بازگرداندن آن بهشت به ایرانیان دارید. چه برنامه هایی که در عین حال هم مردم را درگیر کند، هم برای بیکاران اشتغال ایجاد نماید و هم در بسیار موارد ما را از واردات کوچکترین احتیاج به خارج بی نیاز سازد؟ شما می دانید که در زیر کویرهای ما قنات هایی وجود داشت که صحرائی ترین نقاط ایران را آبیاری می کرد. چه میزان به بازسازی این منابع سنتی پربار اهمیت می دهید تا مشکل کم آبی در ایران بتواند از طریق کم هزینه تر و پایدارتر کاهش یابد. شما چه میزان به معماری های سنتی مختص هر منطقه با ویژگی های طبیعی و زیست اهمیت می دهید، معماری هایی چون بادگیرهای یزد و نائین که در آن گرمای سوزان چون ایرکاندیشنی طبیعی و بدون عوارض جانبی عمل می کند؟
 • با ترنس جندرها، و هموسکشوئل ها در ایران به مانند تفاله ای برخورد می شود که باید از آنها استفاده ی جنسی کرد و بعد از جامعه طرد. شما که تحصیلات دانشگاهی در سطح دکترا دارید، قطعأ می دانید که این افراد با این ویژگی ها به دنیا می آیند. همان خدایی که شما به آن اعتقاد دارید، و همان طبیعتی که من به آن باور دارم، هرفرد را با ویژگی های خاصی به دنیا می آورد. چگونه می خواهید با وضع قوانینی لازم و کافی و قابل اجرا ممانعت کنید از برخوردهای غیر انسانی که با این اقشار صورت می گیرد؟

در این جا به بخش هایی از سخنان ترامپ در ریاض در روز ۲۱ ماه مه توجه فرمائید. این سخنان نوک تیز حمله اش به ایران است. فریبکارانه با کلامی متین و انسان دوستانه مسائل را مطرح می کند. ترامپ در عین حال هیچ واکنشی نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران نداشت. و در این دوره ی کوتاه ریاست جمهوری اش نشان داده است که اهمیتی بر توافق های برجام نمی دهد. ترامپ از یک سو می خواهد اسلحه هایش را بفروشد و از جانب دیگر دسترسی به نفت خاورمیانه پیدا کند. و برای این کار نوک حمله ایران است:

“شما به سوریه نگاه کنید. ایران است که به اسد کمک می کند و همانطور که دیدید ما رفتار اسد را تحمل نمی کنیم”،… “کشورهای دنیا باید کمک کنند بحران سوریه حل شود.”،… “بزرگترین قربانیان ایران،… مردم این کشور هستند. ایران یک تمدن بزرگ است اما مقام های ایران به مردم شان بی توجه هستند”،… “توافق بزرگی با عربستان داشتیم که این قرارداد های چند میلیاردی می تواند به عربستان برای تامین امنیت در خاورمیانه کمک کند”. “یک تحقیق نشان می دهد ۹۵ درصد قربانیان تروریسم، خود مسلمانان هستند”،… “خاورمیانه ی زیبا، جایی شده که مسلمانان از آن می گریزند. باید دوباره جایی شود که همه بازگردند به اینجا”،… ” من قول می دهم کنار شما برای مبارزه با تروریسم بایستم. انتظار نداشته باشید، ما بیاییم و همه را از بین ببریم. شما اقدام کنید، ما کمک تان می کنیم”…

پادشاه عربستان نیز در این اجلاس جمهوری اسلامی را “طلایه‌دار تروریسم” نامید و گفت: “مسئولیت ما در مقابل خدا، مردم مان و کل جهان این است که با اتحاد خود با نیروهای شیطانی و افراط گرایی مقابله کنیم.”

آقای روحانی، فقط یک راه در پیش دارید اگر نهراسید.

آقای روحانی در یک مقطع بحرانی قرار داریم. فقط یک راه حل  دارد. خواسته‌ها و مطالبات و نیازهای مبرم مردم را در دستور کار قرار دهید. ایران را از قید تام‌گراها خلاص و آزاد کنید. امکانات آزادی و آرامش و امنیت اقتصادی و سیاسی را برایشان فراهم نمائید. آن‌گاه هیچ کشور خارجی جرأت دخالت نخواهد داشت. همان ها که به شما رأی دادند سینه سپر خواهند کرد اگر همراهشان باشید.

آقای روحانی نگویید دستتان بسته است. یا که نمی گذارند کارها را پیش ببرید. مهاتما گاندی ۲۱ سال در آفریقای جنوبی از طریق راه پیمائی‌های صلح آمیز که خود همواره در صف اول جماعت بود، با همراهی کارگران معدن، و برعلیه قوانین آپارتاید در به سیخ کشاندن هر رنگین پوستی در آن کشور، امکانات لازم اولیه را فراهم نمود تا مردم خود به رهبری نلسون ماندلا غول عظیم بریتانیا را به زانو درآورند، نلسون ماندلا ۲۷ سال از زندان مردم را هدایت می کرد، مصدق در مقابل امپریالیسم انگلیس، با پشتیبانیِ همه ی اقشار مملکت، نفت کشورمان را ملی کرد.

شما آقای روحانی فقط یک راه در پیش دارید تا جلوی حملات احتمالی ترامپ و دارو دسته را به ایران بگیرید. ایران را آزاد کنید. با قاطعیت، با تغییر قوانین، دست آن‌هایی را که به گفته‌ی خودتان “کشور را به این روز [انداختند] و مردم دیگر [آنها] را نمی خواهند” کوتاه کنید و با قوانین جدید آزادی و فردیت را برای فرد فرد تأمین نمائید. استقلال اقتصادی کشور را با شکوفائی تولیدات ملی فراهم آورید، دست از حمایت ایدئولوژیکی دیگر کشور ها بردارید و بگذارید خودشان کشور خود را بسازند و در نهایت از هیچ نهراسید. انتخابات اخیر نشان داد که شما می توانید حمایت مردم را در پشت خود داشته باشید.

برای این کار خود شما می بایست یک مرد آزاد نهادین به معنای واقعیِ کلمه باشید. و یک انسان، و یک مسئولِ باکیفیتی که آمده است کاری کند کارستان. آیا شما آمادگی چنین مهمی را دارید آقای روحانی؟

سخنرانی کامل دانلد ترامپ برای رهبران مسلمان دنیا

President Donald Trump’s full speech to Muslim world leaders

https://www.youtube.com/watch?v=GPAaOmjGEN0

جشن پیروزی روحانی

http://www.dailyvideoreports.net/reports-2/

پیام پیروزی روحانی

https://www.youtube.com/watch?v=1xTHEvysAns

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

مهین میلانی: روزنامه‌نگار آزاد، نویسنده، مترجم، عکاس، گرافیست و فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری و جامعه‌شناسی از تهران و پاریس است. در ایران با روزنامه‌های آدینه و دنیای سخن، جامعه‌ی سالم، ادبیات اقلیت، شرق، و...فعالیت داشته است. در فرانسه با روزنامه‌های فرانسوار و لوپوان. در کانادا با نشریات لووار، جرجیا استریت، کامان گرانت، نورت شور، میراکل، شهروند‌ بی‌سی، رادیو زمانه و بسیاری نشریات دیگر.
کتاب "کنسرت در پایان زمستان" از اسماعیل کاداره نویسنده‌ای که بعد در سال ۲۰۰۵ برنده‌ی ادبی "‌من بوکر پرایز" شد را از زبان فرانسه به فارسی در ایران ترجمه کرد و نشر مرکز آن را به چاپ رساند. صدها مقاله، گزارش، نقد ادبی و ترجمه به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه به چاپ رسانده است. با مجامع ادبی کانادایی و ایرانی در کانادا فعالیت های زیاد داشته و بارها برای داستان خوانی و شعر خوانی توسط آنها دعوت شده است. در سال ۲۰۰۴ به عنوان مدیر هنری فستیوال قصه خوانی ونکوور استخدام شد و چندین سال در فستیوال‌های فیلم و جاز این شهر سمت‌هایی در بخش مطبوعات داشته است. در اولین فستیوال فیلم به زبان فارسی در ونکوور به عنوان یکی از قضات در داوری فیلم‌ها شرکت داشت.
مهین میلانی کتاب "تهران کوه کمر شکن " را در سال ۲۰۰۵ آغاز به نگارش کرد. نگارش آن متوقف شد تا سال ۲۰۰۹ و در سال ۲۰۱۰ اولین بار به چاپ رسید. این کتاب از طریق آن لاین به فروش می‌رود. به تازگی نشر زریاب افغانستان کتاب " تهران کوه کمر شکن " را منتشر ساخته است. مهین میلانی هم اکنون چندین مجموعه‌ی داستان کوتاه، شعر و رمان در دست انتشار دارد.
عکاسی و گرافیک دو رشته ایست که بخشی از تحصیلات و فعالیت های حرفه ای مهین میلانی را به خود مشغول داشته و با نشریات گوناگون به عنوان طراح گرافیست و دیجیتال آرتیست و عکاس همکاری داشته است.
http://milanimahin.blogspot.ca/
http://vancouverbidar.blogspot.ca/
[email protected]

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: