ایران پیشنهاد سردبير رويدادها گزيده‌ها

از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد

بنا به گزارش رسیده از سوی هیات اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، گردهمایی که قرار بود در روز هفدهم آبان به‌عنوان پلنوم چهارم جبهه ملی ایران به نام پلنوم دکتر حسین فاطمی برگزار شود، از تشکیل آن ممانعت به عمل آمد.

 به این جهت پیامهائی با امضاء فردی دوستداران جبهه ملی ایران و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور توسط هیات اجرائی برای پلنوم ارسال گردید.

 هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور طی اطلاعیه‌ای نوشت:  «متاسفانه امروز(یکشنبه) ۱۲ آبان ۱۳۹۲ برابر ۳ نوامبر ۲۰۱۳، در ارتباط با مسئولین اجرائی جبهه ملی ایران اطلاع یافتیم که رژیم از تشکیل این پلنوم ممانعت به عمل آورده و پلنوم تشکیل نمیشود.

 شاد و پیروز باشید

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کامبیز قائم مقام، بهمن مبشری، همایون مهمنش»

Please follow and like us:
cute_twitter از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
icon_Visit_us_en_US از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
fa_IR_Follow از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
fa_IR_Tweet از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_telegram از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
telegram_message از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
telegram از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_linkedin از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
icon_en_US از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
fa_IR_share از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_whatsapp از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_instagram از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_soundcloud از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_fbmessenger از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_youtube از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
icon_Visit_us_en_US از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_email از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
cute_pinterest از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
pinterest از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد
fa_IR_save از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران ممانعت شد

Related posts

گفتگویی اختصاصی شهرگان با دکتر حسن صادقی‌پناه شاعر و مترجم

صادق امیری

روایت…

ابوالفضل حسنی

چند غزل از سارا سلماسی

شهرگان

اظهار نظر