جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

معرفی کتاب ساره سکوت به‌قلم رضا روزبهانی

شعری از رضا روزبهانی برای شهدای حوادث اخیر

پیش‌گویانی که بشارت برهنگی دادند
انگار آنها هم نمی‌دانستند که ما دانه‌های انگوری هستیم که اگر زمانی خاکمان کنند به شکل بطری‌های کنیاک و ودکا از دل مستی سر برمی‌آوریم

سنگمان زدند و شکستیم
بر و بازوانمان صیقل‌تر شد اما
سنگین‌تر شدیم

گلوله‌مان زدند تا بمیریم
از خونمان دشتی پر از لاله سر برآورد
رنگین‌تر شدیم
“از خون جوانان وطن لاله دمیده”تر
و به قول اسماعیل:
“خون که بریزد تازه جریان پیدا می‌کند*”
جوباری می‌شود اگرچه خرد اما منتهی به جان
جانِ توفنده‌ی دریا
جانِ پریشان دریا
دریا دریا دریا
و پیش‌گویانی که خون ما را از توی بطری‌های ودکا و کنیاک به رودهای نحیف تعارف کردند.
این شعر را تقدیم می‌کنم به خونی که از آبان ۱۳۹۸ خورشیدی بر تاکِ تابانِ خاکِ میهمنم می‌ریزد.

رضاروزبهانی

*قولی از اسماعیل مهرانفر

Please follow and like us:
cute_twitter اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Follow اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Tweet اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram_message اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_linkedin اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_share اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_whatsapp اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_instagram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_soundcloud اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_fbmessenger اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_youtube اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_email اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_save اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

Related posts

پنج شعر از راضیه صابریان بروجنی

راضیه صابریان بروجنی

کلوزآپ

عارف معلمی

تیغ ها

شهرگان

اظهار نظر