جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

معرفی کتاب ساره سکوت به‌قلم رضا روزبهانی

شعری از رضا روزبهانی برای شهدای حوادث اخیر

پیش‌گویانی که بشارت برهنگی دادند
انگار آنها هم نمی‌دانستند که ما دانه‌های انگوری هستیم که اگر زمانی خاکمان کنند به شکل بطری‌های کنیاک و ودکا از دل مستی سر برمی‌آوریم

سنگمان زدند و شکستیم
بر و بازوانمان صیقل‌تر شد اما
سنگین‌تر شدیم

گلوله‌مان زدند تا بمیریم
از خونمان دشتی پر از لاله سر برآورد
رنگین‌تر شدیم
“از خون جوانان وطن لاله دمیده”تر
و به قول اسماعیل:
“خون که بریزد تازه جریان پیدا می‌کند*”
جوباری می‌شود اگرچه خرد اما منتهی به جان
جانِ توفنده‌ی دریا
جانِ پریشان دریا
دریا دریا دریا
و پیش‌گویانی که خون ما را از توی بطری‌های ودکا و کنیاک به رودهای نحیف تعارف کردند.
این شعر را تقدیم می‌کنم به خونی که از آبان ۱۳۹۸ خورشیدی بر تاکِ تابانِ خاکِ میهمنم می‌ریزد.

رضاروزبهانی

*قولی از اسماعیل مهرانفر

Related posts

چند شعر از علی نگهبان

علی نگهبان

 پنج شعر از فرزاد طبائی

شهرگان

سروده‌هایی در همبستگی با روزنامه‌نگارانِ دربند

شهروند بی‌سی

اظهار نظر