UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

انتخابات سراسری کانادا و نقش شهروندان ایرانی – کانادایی (بخش دوم)

انتخابات سراسری کانادا و نقش شهروندان ایرانی – کانادایی (بخش دوم)

در بخش دوم از سلسله مقالات مواضع احزاب شرکت‌کننده در انتخابات ماه اکتبر کانادا، موارد زیر ترجمه شده است تا ایرانی‌- کانادایی‌ها‌ بتوانند بیشتر با دیدگاه‌های احزاب آشنا شوند و نسبت به گزینش حزب مورد توجه خود اقدام کنند.
این هفته مواضع احزاب درباره: ۱- مجوز حمل اسلحه ۲- مسایل زنان ۳- ماری جوانا و ۴- استقلال کبک را برگزیده‌ایم که توسط گروه ترجمه شهرگان: علی نگهبان ترجمه شده و از نظر و خوانش شما می‌گذرد.

اسلحه:

حزب محافظه‌کار
لایحه سی-۱۹ را در سال ۲۰۱۲ تصویب نمود، و به موجب آن نابودی اطلاعات ثبت تفنگهای خفیف (لوله بلند) را مجاز نمود. این دفاتر ثبت در برگیرنده‌ی سوابقی بودند که نشان می‌داد هر یک از اسلحه‌های گرم غیر ممنوع و بدون محدودیت به چه کسی تعلق داشته است. دولت تعهد نمود که ثبت تفنگهای خفیف را هرگز بازگشایی نکند، اما ثبت همه تفنگهای محدودیت‌دار همچنان الزامی است. (۱،۲)
لایحه سی-۱۹ و همچنین قانون اسلحه‌های گرم و قانون کیفری کانادا را نیز اصلاح نمود، به گونه‌ای که کانادایی‌ها ملزم به ثبت اسلحه‌های گرم غیر ممنوع و بدون محدودیت نیستند. (۱)
قانون صدور پروانه سلاحهای گرم منطبق با عقل سلیم (لایحه سی-۴۲) را در سال ۲۰۱۵ ارائه کرد، که اجازه می‌دهد شهروندانی که محکوم به ارتکاب خشونت خانوادگی شده‌اند از داشتن اسلحه گرم منع شوند، و گذراندن درس ایمنی سلاحهای گرم را برای کسانی که نخستین بار درخواست پروانه سلاح گرم می‌نمایند الزامی می‌نماید. (۳،۴،۵،۱۴)
لایحه سی-۴ را تصویب کرد، که دگرگونی‌هایی در سیستم صدور پروانه ایجاد می‌نماید به گونه‌ای که به دولت فدرال اختیار می‌دهد تا تفنگها را به محدودیت‌دار یا بدون محدودیت دسته‌بندی نماید، و برخی مقررات حمل تفنگهای محدودیت‌دار را آسانتر می‌نماید. (۳،۴)
اجرای پیمان سلاحهای گرم سازمان ملل متحد و سازمانهای آمریکایی در خصوص الزامات نشانه‌گذاری سلاحهای گرم را چندین بار به تأخیر انداخت تا وقت بیشتری برای رایزنی فراهم شود. (۶،۷)

حزب دموکراتیک نوین (ان‌دی‌پی)
به دلیل نگرانی در مورد امنیت و اجرای قانون، در سال ۲۰۱۲ با نابودی دفاتر ثبت تفنگهای خفیف مخالفت ورزید، اما قصد بازگشایی آن را ندارد. (۸)
با آسان کردن برخی مقررات لایحه سی-۴۲ در مورد حمل اسلحه گرم مخالفت ورزید، و اظهار داشت که چنین تغییری می‌تواند به پوشش برای حمل غیر قانونی تبدیل شود و به همین دلیل ایمنی همگانی را مورد تهدید قرار دهد. (۴،۹)
باور دارد که تغییر مقررات حمل سلاحهای گرم امکان دارد در ناحیه‌های روستایی عملی باشد، اما اینکه لایحه سی-۴۲ اجازه می‌دهد اسلحه گرم بدون داشتن مجوز حمل، جا-به-جا شود باعث ایجاد دشواریهایی برای اجرای قانون در ناحیه‌های شهر خواهد شد. (۹)
باور دارد که با فراهم کردن ابزارهای لازم برای ردگیری سلاحهای گرم (بدون بازآفرینی ثبت تفنگهای خفیف) می‌توان با قاچاق و سایر خلاف‌های مربوط به سلاح‌های گرم مبارزه نمود. (۱۰)

حزب لیبرال
به دلیل نگرانی در مورد امنیت و اجرای قانون، در سال ۲۰۱۲ با نابودی دفاتر ثبت تفنگ‌های خفیف مخالفت ورزید، اما قصد بازگشایی آن را ندارد. (۸،۱۰)
با لایحه سی-۴۲ مخالفت ورزید، از جمله به این دلیل که این لایحه به صاحبان سلاحهای گرم محدودیت‌دار اجازه می‌دهد این نوع سلاح‌های گرم را آزادانه‌تر در خودروهای خود حمل کنند بدون اینکه برای انتقال آن‌ها مجوزی دریافت نموده باشند. (۹.۱۱)
باور دارد که اختیار دسته‌بندی تفنگ‌ها به محدودیت‌دار و بدون محدودیت باید با نظارت و تأیید پارلمان به سازمانهای مجری قانون داده شود، نه به دولت فدرال، چنانکه در لایحه سی-۴۲ آمده است. (۵،۹،۱۱)
موافقت با برنامه درس اجباری ایمنی سلاحهای گرم برای کسانی که برای نخستین بار درخواست پروانه نموده‌اند، اختیار دادن به دولت برای منع کردن شهروندانی که محکوم به ارتکاب خشونت خانوادگی شده‌اند از داشتن اسلحه گرم، و ایجاد تغییرهایی در لایحه سی-۴۲ به منظور کارآتر نمودن فرایند صدور پروانه. (۵،۱۱)

حزب سبز
به دلیل نگرانی در مورد ایمنی و اجرای قانون، با نابودی ثبت تفنگ‌های خفیف در سال ۲۰۱۲ مخالفت ورزید و درخواست نمود که به جای آن، نحوه ثبت آن سلاحها اصلاح شود. (۱۲)
به لایحه سی-۴۲ رأی منفی داد. (۱۵)
از طریق حمایت بیشتر از تیمهای متمرکز مرزبانی و به کارگیری تدبیرهایی به منظور اطمینان از اینکه قاچاق اسلحه از یک خلاف گمرکی جدی‌تر گرفته شود، تعهد می‌نماید که با قاچاق اسلحه مبارزه نماید. (۱۳)
متعهد می‌شود که در مشورت با بومیان کانادا و سازمانهای شکار و تیراندازی ورزشی، ثبت سلاحهای محدودیت‌دار را بازبینی و اصلاح نماید تا از ضبط غیر موجّه سلاحهای گرم شهروندان پیرو قانون جلوگیری نماید. (۱۳)
متعهد می‌شود که با اجرای الزامات نشانه‌گذاری سلاحهای گرم، به تعهدات بین‌المللی کانادا در قبال پیمان سلاحهای گرم سازمان ملل و سازمان کنوانسیون سلاحهای گرم دولتهای آمریکایی عمل نماید. (۱۳)

مسایل زنان:

حزب محافظه‌کار
«از مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کانادا پشتیبانی می‌کند.» (۱)
در طول این دوره‌ی انتخابات، از شرکت در مناظره در مورد مسائل زنان که بنا بود از سوی Up for Debate برگزار شود خودداری نمود. (۶)
این حزب در مصاحبه‌های تن-به-تن که از سوی Up for Debate برگزار می‌شد شرکت نکرد. (۲۸)

ان‌دی‌پی
بر اهمیت پژوهش و دفاع از حقوق زنان به عنوان راههای پیشبُرد برابری زنان تأکید می‌نماید. (۹)
نخست با شرکت در مناظره در مورد مسائل زنان که بنا بود از سوی Up for Debate برگزار شود موافقت نمود، اما در نهایت از این کار منصرف شد، و اظهار کرد تنها در صورتی حاضر به شرکت در مناظره می‌شود که نخست وزیر در آن حضور یابد. (۶)
در مناظره تن-به-تن که از سوی Up for Debate برگزار شد شرکت نمود. (۲۸)

حزب لیبرال
«مشارکت برابر زنان و مردان را در همه سطحهای حزب» تشویق می‌کند و به این منظور با کمیسیون ملی زنان لیبرال رایزنی و همکاری می‌نماید. (۱۳)
شرکت در مناظره در مورد مسائل زنان که بنا بود از سوی Up for Debate برگزار شود را پذیرفت اما آن مناظره لغو شد. (۶)
در مناظره تن-به-تن که از سوی Up for Debate برگزار شد شرکت نمود. (۲۸)

حزب سبز
معتقد است که «برابری زنان برای داشتن یک جامعه‌ی عادلانه امری اساسی است.» (۲۰)
شرکت در مناظره در مورد مسائل زنان که بنا بود از سوی Up for Debate برگزار شود را پذیرفت اما آن مناظره لغو شد. (۶)
در مناظره تن-به-تن که از سوی Up for Debate برگزار شد شرکت نمود. (۲۸)

در باره حضور زنان در دولت

حزب محافظه‌کار
در این انتخابات، زنان ۱۹٪ از نامزدهای انتخاباتی محافظه‌کاران را تشکیل می‌دهند (۵۸ زن از بین ۳۱۵ نامزد). (۷)
بیش از ۴۰٪ از مدیران اجرایی ارشد در دولت هارپر زنان هستند. (۲۹)
قطع بودجه سازمان وضعیت زنان کانادا، که در اثر آن ۱۲ دفتر از ۱۶ دفتر این سازمان بسته شدند و ۱ میلیون دلار از بودجه صندوق پژوهش مستقل که وابسته به این سازمان بود حذف گردید. (۳)
قطع بودجه ده‌ها سازمان خدمت‌رسانی به زنان که در زمینه دفاع از حقوق زنان و لابی‌گری فعالیت می‌نمودند. (۳)

ان‌دی‌پی
در این انتخابات، زنان ۴۲٪ از نامزدهای انتخاباتی حزب دموکراتیک نوین را تشکیل می‌دهند (۱۱۹ زن از بین ۲۸۱ نامزد). (۷)
وعده می‌دهد که سهمیه‌ای به میزان ۵۰٪ برای زنان عضو هیأت مدیره‌ی سازمان‌های فدرال تعیین کند. (۳۳)
از مشارکت سیاسی زنان حمایت می‌کند و معتقد است که ایجاد تغییرهایی در سیستم انتخاباتی، همراه با رایزنی با گروه‌های مدافع حقوق زنان در خصوص سیاست‌گزاری همگانی باعث برداشته شدن مانع‌هایی خواهد شد که پیش روی زنان است. (۹)
تجزیه و تحلیل مبتنی بر جنسیت را در مورد سیاستگزاری‌های همگانی به کار می‌گیرد. (۹)

حزب لیبرال
در این انتخابات، زنان ۳۱٪ از نامزدهای انتخاباتی حزب لیبرال را تشکیل می‌دهند (۹۷ زن از بین ۳۱۵ نامزد)
اگر به حکومت برسد، سهمیه‌ای به میزان ۵۰٪ برای زنان در دولت تعیین خواهد کرد. (۳۴)
«تجزیه و تحلیل معنی‌دار مبتنی بر جنسیت را در تصمیم‌گیری‌های کابینه» و سیاست‌گزاری همگانی تضمین خواهد کرد. (۱۱)
وعده می‌دهد که تعداد برابری از زنان و مردان را در کابینه منصوب کند و به «برابری جنسیتی در انتصابات دولتی پایبند است.» (۷)
باور دارد که تغییر نظام انتخاباتی از سیستم اکثریت نسبی کنونی به مشارکت بیشتر زنان خواهد انجامید. (۳۴)

حزب سبز
در این انتخابات، زنان ۳۲٪ از نامزدهای انتخاباتی حزب سبز را تشکیل می‌دهند (۵۵ زن از بین ۱۷۳ نامزد)
از مشارکت سیاسی زنان حمایت می‌کند و در مشاغل دولتی، فرصت برابر برای زنان و مردان ایجاد خواهد کرد. (۲۰،۷)
باور دارد که تغییر نظام انتخاباتی از سیستم اکثریت نسبی کنونی به مشارکت بیشتر زنان خواهد انجامید. (۳۴)
در نظر دارد که بودجه‌ی سازمان وضعیت زنان کانادا و دیگر سازمان‌های زنان و گروههای مدافع حقوق آنان را دوباره برقرار نماید. (۲۰،۳۲)

در باره وضعیت زنان در محل کار

حزب محافظه‌کار
معتقد است که زنان باید از حق مصونیت از تبعیض و فرصت برابر در محل کار برخوردار باشند، و نیز برای کار برابر، حقوق برابر دریافت کنند. (۱)
برنامه عمل برای زنان کارآفرین را به اجرا در آورد، که بودجه‌ای به میزان ۷۰۰ میلیون دلار را در اختیار زنان قرار می‌دهد تا کسب و کارشان را رونق بخشند، و وعده می‌دهد که این برنامه را ادامه دهد. (۷،۸)

ان‌دی‌پی
متعهد است به پیشبرد برابری اقتصادی زنان از طریق برابری دستمزد، تشکیل اتحادیه، و بهبود بیمه‌ی کار. (۹)
برنامه دارد که مزایای مرخصی والدین را بهبود بخشد و یک میلیون جای جدید برای مهد کودک با هزینه‌ی حد اکثر ۱۵ دلار در روز ایجاد نماید. (۹،۷)

حزب لیبرال
برنامه دارد که پرداختی معاف از مالیات مزایای کودک را از ۳۳۸ دلار برای هر کودک در هر ماه را تا حد اکثر ۵۳۳ دلار برای هر کودک در هر ماه افزایش دهد. (۷،۲۲)
قصد دارد گزینه‌های جدیدی برای مرخصی والدین ارائه کند که از انعطاف و ایمنی بیشتر برخوردار باشند. (۱۴)
وعده می‌دهد که تمامی کارکنانی که مشمول قانون کار فدرال هستند بتوانند مطابق قانون از کارفرمایشان درخواست ساعات کار انعطاف‌پذیر نمایند. (۱۴)

حزب سبز
وعده می‌دهد که بی درنگ قانونی مبنی بر پرداخت برابر به زنان شاغل در بخش فدرال تصویب نماید و گسترش قانون پرداخت برابر به سایر بخشها را نیز در دستور کار قرار دهد. (۷)
برنامه دارد که برنامه مهد کودک سراسری را به اجرا در آورد و برنامه‌ی بازگشت به کار را برای زنان بچه‌داری که مایلند به سر کار برگردند تدوین نماید. (۷،۲۰)
معتقد است که مهد کودک باید بخشی از محل کار باشد تا والدین بتوانند همزمان با بردن فرزند خود به مهد کودک، سر کار بروند. (۳۲)

در خصوص زنان بومی

حزب محافظه‌کار
با پژوهش در مورد زنان گم‌شده و کشته‌شده‌ی بومی مخالفت می‌کند، با این توجیه که انجام یک پژوهش دیگر، افزون بر ۴۰ بررسی مرتبطی که تاکنون انجام شده است، اثری کمتر از افزایش نیروی پلیس و تحقیقات قضایی خواهد داشت. (۲۳،۲۴،۲۵)
بودجه‌ای برای تأمین سرپناه در مناطق حفاظت شده بومیان تعیین کرده است و متعهد می‌شود که این کار را ادامه دهد. وعده می‌دهد که ۹۲/۵ میلیون دلار در مدت پنج سال به عنوان بخشی از برنامه پیشگیری از خشونت خانوادگی تأمین نماید. (۲،۳)

ان‌دی‌پی
متعهد می‌شود که ظرف ۱۰۰ روز پس از به حکومت رسیدن، پژوهشی در باره‌ی زنان گم‌شده و کشته‌شده‌ی بومی آغاز نماید. (۷)

حزب لیبرال
متعهد می‌شود که پژوهشی در باره‌ی زنان گم‌شده و کشته‌شده‌ی بومی آغاز نماید تا به رهنمودهای لازم برای اقدامهای دولتی و اجرای قانون دست یابد. (۷،۱۲)

حزب سبز
متعهد می‌شود که پژوهشی تمام‌عیار در باره‌ی زنان گم‌شده و کشته‌شده‌ی بومی آغاز نماید. (۶)
معتقد است که از بین بردن نژادپرستی سازمانی کلید پایان دادن به خشونت و بدرفتاری با زنان بومی است. (۱۹)

در مورد سقط جنین

حزب محافظه‌کار
در سال ۲۰۱۱، تعهد نمود که بحث سقط جنین را بازگشایی نکند و هیچ تغییری در قانون سقط جنین ایجاد ننماید. (۴،۵)

ان‌دی‌پی
هدفش این است که «دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تولید مثل کاملاً رایگان برای همه زنان فراهم نماید. » (۷)

حزب لیبرال
تعهد می‌نماید که تمامی نمایندگان لیبرال پارلمان از حق سقط جنین پشتیبانی نمایند. «۷،۱۵،۳۱)

حزب سبز
از حق انتخاب زنان پشتیبانی می‌کند و قصد دارد که برنامه‌های مرتبط با حق تولید مثل و آموزش راههای پیشگیری از بارداری ناخواسته را گسترش دهد. (۲۰)

در مورد زنان در سراسر جهان

حزب محافظه‌کار
متعهد می‌شود که ۳/۵ میلیارد دلار در مدت ۵ سال (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰) صرف کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران و بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی برای مادران و کودکان در سراسر جهان نماید. (۲۶،۲۷)
با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در سراسر جهان مبارزه کرده و به این مبارزه ادامه می‌دهد. در پاییز ۲۰۱۴، مبلغ ۲۰ میلیون دلار دیگر را به این مبارزه اختصاص داد. (۲۷،۲۹)
متعهد می‌شود که با مبارزه علیه گروه‌هایی مانند دولت اسلامی، از حقوق زنان در خارج از کانادا پاسداری نماید. )۷،۲۹)

ان‌دی‌پی
معتقد است به «استفاده از تمامی راههای دیپلماتیک و سیاسی برای پاسداری از حقوق بشر و کمک به کسانی که در ستم هستند، از جمله […] زنان […].» (۹)
معتقد است که تنظیم خانواده، بهداشت تولید مثل و بهداشت جنسی، از جمله خدمات سقط جنین، باید در رویکرد کانادا به بهداشت مادر و کودک در سراسر جهان گنجانده شود. (۳۵)

حزب لیبرال
وعده می‌دهد که در برنامه‌های کمک بین‌المللی، توانمندسازی زنان در کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار دهد. (۱۸)

حزب سبز
«از افزایش بودجه برای حق بهداشت جنسی و تولید مثل، از جمله حقوق زنان و دختران برای دسترسی به اطلاعات پیشگیری از بارداری، و خدمات و لوازم مربوط به آن، بدون اجبار یا تبعیض »، حمایت می‌کند. (۲۱)

ماری‌جوانا:

حزب محافظه‌کار
با هر گونه تلاش برای جرم‌زدایی یا قانونی کردن ماری‌جوانا مخالف است، و در تبلیغات خود از فراخوانی لیبرال برای قانونی کردن ماری‌جوانا انتقاد کرده است. (۱،۹)
قانون خیابانها و اجتماعات امن را در سال ۲۰۱۲ به تصویب رساند، قانونی که حکم‌های شدیدتر و حد اقل محکومیت اجباری را در مورد قاچاقچیان ماری‌جوانا اعمال می‌کند. (۱،۱۲)
اکنون فراخوان رئیس پلیس کانادا را در دست بررسی دارد تا سیستم جریمه‌ای شبیه جریمه‌ی تخلف‌های رانندگی را برای کسانی که ۳۰ گرم ماری جوانا یا کمتر در تملک دارند به اجرا بگذارد تا پلیس به جای وارد کردن اتهام کیفری، جایگزین اجرایی دیگری در اختیار داشته باشد. (۲،۶،۹)
در طول دوره‌ی حکومت محافظه‌کار، دستگیری به جرم در اختیار داشتن ماری‌جوانان ۲۸٪ افزایش داشته است. (۱،۱۱)
این حزب قانون را تغییر داد به گونه‌ای که کسانی که به دلایل پزشکی ماری‌جوانا استفاده می‌کنند قادر نباشند ماری‌جوانای مصرفی خود را پرورش دهند؛ این امر هم‌اکنون در دادگاه مورد دعوی است و بنا به حکمی که یک قاضی در بی.سی. صادر نموده است، کسانی که دارای مجوز هستند می‌توانند به کاشت و پرورش ماری‌جوانا ادامه دهند. (۴)

ان‌دی‌پی
در صورت به حکومت رسیدن، از داشتن ماری‌جوانا برای مصرف شخصی جرم‌زدایی خواهد کرد، با این هدف که تولید و توزیع آن را از کنترل جنایتکاران سازمان‌یافته خارج نماید. (۱،۵)
از بررسی قانونی کردن کامل ماری‌جوانا استقبال می‌کند. (۲،۱۳،۱۴)
خواهان تشکیل کمیسیونی است برای مشورت با شهروندان کانادا و رهنمود دادن به پارلمان در این باره که چگونه با دقت مقرراتی برای مصرف غیر پزشکی ماری‌جوانا وضع نماید. (۲،۱۴)
معتقد نیست که مصرف کنندگان ماری‌جوانا باید برای مصرف آن سابقه کیفری در پرونده‌شان ثبت شود، و پرونده‌های کسانی که قبلاً به جرم در اختیار داشتتن ماری‌جوانا برای مصرف شخصی محکوم شده‌اند را بازبینی خواهد کرد. (۵،۱۱،۱۳)

حزب لیبرال
متعهد می‌شود که ماری‌جوانا را قانونی نماید و فروش و وضع مالیات بر آن را در فروشگاه‌های مورد تأیید اجازه دهد. (۲،۹)
خرید ماری‌جوانا را تا زمانی که فرد به ۱۸ یا ۱۹ سالگی نرسیده است، بسته به اینکه در کدام استان زندگی می‌کنند، محدود خواهد کرد. (۲)
معتقد است که قانونی کردن و وضع مقررات بر ماری‌جوانا باعث می‌شود که دسترسی کودکان به آن دشوارتر شود. (۱،۸،۹)
معتقد است که وضعیت کنونی باعث ثروت‌اندوزی تبهکاران سازمانیافته می‌شود و قانونهای کنونی موجب زندانی شدن شمار زیادی از تبهکاران «خرده‌پا» می‌شوند. (۳،۹)
معتقد است که قانونی کردن ماری‌جوانا هزاران شغل ایجاد خواهد کرد و تبدیل به منبع مهمی برای درآمد مالیاتی خواهد شد. (۳،۹)
ساز و کاری تدوین خواهد کرد که به موجب آن پرونده‌های کسانی که قبلاً به جرم در اختیار داشتن ماری‌جوانا محکوم شده‌اند بازبینی شود. (۷)

حزب سبز
به طور علنی از قانونی شدن، وضع مقررات، و مالیات بستن بر ماری‌جوانا حمایت می‌کند. (۲،۹،۱۰)
چهارچوبی ایجاد خواهد نمود برای وضع مقررات ناظر بر تولید ماری‌جوانا توسط شمار کمی از کشت کنندگان مستقل، و نیز برای فروش آن توسط توزیع‌کنندگان دارای پروانه‌ی فروش. (۱۰)
معتقد است که وضعیت کنونی باعث گسترش جرم سازمانیافته می‌شود، برای جوانان سابقه جنایی ایجاد می‌نماید، و به گونه‌ای بازدارنده پر هزینه است. (۹)
برنامه دارد که به کمک یک کمیسیون مستقل برای اصلاح قانون که گزارشهای همگانی متوازنی در باره موضوع‌های مختلف تهیه خواهد نمود، با مسائل پیچیده‌ی اجتماعی و حقوقی مانند قانونی کردن ماری‌جوانا مقابله نماید. (۱)
معتقد است که باید با اعتیاد به مواد مخدر همچون یک مشکل بهداشتی برخورد شود، نه یک جرم. (۹)

استقلال کِبِک:

حزب محافظه‌کار
«موضع ما شفاف است. آیا مردم کبک ملتی در درون کانادا به شمار می‌روند؟ پاسخ آری است. آیا مردم کبک ملتی مستقل هستند؟ پاسخ نه است و پاسخ همواره نه خواهد بود.» (۶)
هارپرمعتقد است که دولت باید فدرالیسم کانادا را بازنگری کند، با در نظر داشت این ضرورت که جایگاه کبک را در فدراسیون کانادا تحکیم نماید، چرا که این استان قانون اساسی مصوب ۱۹۸۲ را امضاء نکرده است. (۴)

ان‌دی‌پی
در سال ۲۰۰۰ به قانون شفافیت (Clarity Act W) رأی مثبت داد اما سپس اعلام کرد که آن را لغو خواهد کرد. این قانون مقرر می‌کند که برای اعلام استقلال نیاز به «اکثریت بارز» آراء است (۱) و بیان می‌کند که «پارلمان کانادا قدرت دارد که تعیین کندکه پرسش مطرح شده در همه‌پرسی به اندازه کافی شفاف بوده است یا نه.» (۳،۸)
این حزب در سال ۲۰۰۵ در اعلامیه شربروک اعلام کرد و وعده داد که قانونی به تصویب خواهد رساند که به موجب آن ۵۰٪ آراء به اضافه یک رأی، برای منظور اکثریت بارز کافی خواهد بود (۲) و در چنان حالتی، دولت موظف به مذاکره خواهد بود. (۷،۸)

حزب لیبرال
قانون شفافیت (Clarity Act W) را در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد کرد و همچنان از آن پشتیبانی می‌کند. این قانون مقرر می‌کند که برای اعلام استقلال نیاز به «اکثریت بارز» آراء است (۱) و بیان می‌کند که «پارلمان کانادا قدرت دارد که تعیین کند که پرسش مطرح شده در همه‌پرسی برای موظف کردن دولت به مذاکره با استقلال طلبان به اندازه کافی شفاف بوده است یا نه. (۳)

حزب سبز
«حق مردم کبک را برای تصمیم‌گیری آزادانه و دموکراتیک استقلال کامل و بی کم و کاست خود از طریق رأی اکثریت بارز در کبک در پاسخ به پرسشی شفاف برای جداشدن را به رسمیت می‌شناسد، مشروط بر اینکه چنین استقلالی از نظر سیاسی و حقوقی از سوی جامعه‌ی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.» (۵)

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

هادی ابراهیمی رودبارکی؛ شاعر، نویسنده و سردبیر هفته‌نامه شهرگان آنلاین؛ متولد ۱۳۳۳- رشت و ساکن کانادا - استان بریتیش کلمبیاست.

فعالیت ادبی و هنری او با انتشار گاهنامه فروغ در لاهیجان در سال ۱۳۵۰ شروع شد و شعرهای او به تناوب در نشریات نگین، فردوسی، گیله‌مرد، گردون، شهروند کانادا و شهرگان ونکوور چاپ و منتشر شد.

ابراهیمی همراه با تاسیس کتابفروشی هدایت در سال ۲۰۰۳ در نورت ونکوور، اولین انجمن فرهنگی-ادبی را با نام پاتوق فرهنگی هدایت در همین سال به‌همراه تعدادی از شاعران و نویسندگان ایرانی ساکن ونکوور راه‌اندازی کرد که پس از تعطیلی کتابفروشی هدایت در سال ۲۰۰۷ این انجمن با تغییر نام «آدینه‌ شب» برای سال‌ها فعالیت خود را بطور ناپیوسته ادامه داد.

هادی ابراهیمی رودبارکی از سال ۲۰۱۰ رادیو خبری فرهنگی شهرگان را تاسیس و تا سال ۲۰۱۵ در این رادیو به فعالیت پرداخت.

از ابراهیمی تاکنون دو کتاب شعر منتشر شده‌است:

«یک پنجره نسیم» - ۱۹۹۷ - نشر آینده - ونکوور

«همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی» نشر بوتیمار - ایران

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: