صدای زحمتکشان صفحه اول گزيده‌ها

تجمع کارگران کیان تایر مقابل ساختمان وزارت صنعت + ویدیو

تجمع کارگران کیان تایر مقابل ساختمان وزارت صنعت در اعتراض به مطالبات معوقه 

Related posts

گفت‌وگو با علیرضا پنجه‌ای؛ از ماست که برماست

شهرگان

بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۴

امید حبیبی نیا

صف‌کشی برجامیان

شهرگان

اظهار نظر