ایران

توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی

money-150x150 توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی رييس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، دولت با طرح‌های بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از ارز ملی موافقت کرده است. به گزارش (ايسنا)، محمود بهمنی همچنين اظهار کرد که جزييات بيشتری در اين‌باره به زودی در وب‌سايت بانک مرکزی ايران اعلام خواهد شد. طرح کاهش صفرهای ريال ايرانی که اندکی بيش از ۱۰ هزار ريال در برابر دلار آمريکا و بيش از ۱۵ هزار ريال در برابر يورو ارزش دارد، از سال گذشته در دستور کار بوده، اما تا کنون از سوی دولت تصويب نشده است. بهمنی همچنين خبر داد که بانک مرکزی و دولت قصد دارند نام واحد پول ملی ايران را تغيير دهند؛ ولی جزئيات بيشتری در اين باره ارائه نداد. [ايسنا]

Please follow and like us:
cute_twitter توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
icon_Visit_us_en_US توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
fa_IR_Follow توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
fa_IR_Tweet توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_telegram توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
telegram_message توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
telegram توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_linkedin توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
icon_en_US توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
en_US_share توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_whatsapp توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_instagram توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_soundcloud توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_fbmessenger توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_youtube توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
icon_Visit_us_en_US توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_email توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
cute_pinterest توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
pinterest توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی
fa_IR_save توافق دولت برای حذف صفرها و تغيير نام واحد پول ملی

Related posts

دومین دوره جایزه داستان بیهقی

شهرگان

علی دهباشی شایعه‌ی محکومیتش را تکذیب کرد

شهرگان

تشکیل دانشگاه احمدی‌نژاد به تشکیل دادگاه احمدی‌نژاد منجر می‌شود

شهرگان

اظهار نظر