ازنو رسانی پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول مقالات

حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه

بعد از اعلان پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تشکیل یک ارتش ۳۰ هزار نفری به نام «نیروی مرزبانی مستقل سوریه» بحران این کشور وارد مرحله جدیدی شد. از همان ابتدای طرح این «سناریو» پیش بینی می شد که از این وضعیت بیشترین سواستفاده را «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه خواهد کرد.

اردوغان هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی به این ماجراجویی و تعمیق بحران به چنین جنایتی نیاز داشت. ترکیه همواره در متن بحران سوریه یک نقش مخرب داشته است و امروز از شرایط جدید و بهانه یی که آمریکا با همکاری و خام دستی رهبران کردهای سوریه فراهم کرده اند، دست به این تجاوز نظامی به خاک یک کشور مستقل زده است. متاسفانه کردهای سوریه از تجربه شکست خورده رهبران اقلیم کردستان عراق در خصوص برگزاری «همه پرسی» درس های لازم را نگرفته و با اعتماد به حمایت آمریکا خود را در معرض یک تجاوز بی شرمانه از طرف ارتش ترکیه و اسلامگرایان تروریست «ارتش آزاد سوریه» که امروز در قامت مزدوران عملیاتی اردوغان می باشند، قرار دادند. در چنین شرایطی اشتباه سیاسی رهبران کرد در کنار تجاوز جنایتکارانه ارتش ترکیه دو وجه فاجعه یی است که مردم غیرنظامی عفرین را در معرض قتل عام قرار داده است. این جنگ اردوغان به افکار عمومی جهان نشان داد که همان گروه هایی که همواره در بین شورشیان سوری به عنوان میانه رو خوانده می شدند و از حمایت تسلیحاتی و مالی آمریکا و متحدین منطقه یی برخوردار بودند، امروز دقیقا ماهیت تروریستی خود را نشان دادند. هر چند که مماشات سیاسی روسیه و عدم توان نظامی ارتش سوریه برای تحقق حفظ تمامیت ارضی کشور راه را برای تجاوز ترکیه باز کرده است، اما مهم تر از آن سکوت و بی تفاوتی عملی طرف آمریکایی است که متحد اصلی کردهای سوری و طراح سناریوی مخرب ایجاد ارتش مستقل بوده اند که بار دیگر خلق کرد را با سیاست های دخالتگرایانه خود سیبل حملات ارتش ترکیه کرده است.

دولت سوریه به عنوان تنها طرف قانونی به عنوان دولت سوریه فراتر از اعتراضات سیاسی تند خود در این روزها، باید رسما برای نقض حاکمیت ملی، تجاوز خارجی، حضور غیرقانونی تمام نیروهای خارجی متجاوز و هرگونه طرح ناقض تمامیت ارضی خود به شورای امنیت مراجعه کند. از طرف دیگر نیروهای کردی هم باید با فراموش کردن خواست و وعده های شریک آمریکایی خود، با دولت دمشق وارد یک توافق ملی شده و اجازه ورود ارتش سوریه را به منطقه عملیاتی بدهند و ضمن سلب بهانه از اردوغان منطقه عفرین را طبق ضوابط قانونی و حقوقی تحت پوشش معاهدات بین المللی قرار دهند. منافع و حقوق مردم کردستان سوریه با توجه به دشمنان خارجی و همسویی تمام اپوزیسیون شورشی با اهداف اردوغان، تنها در مصالحه با دولت دمشق خواهد بود. تجاوز ترکیه را باید قاطعانه محکوم کرد حتی در شرایطی که بهانه آن را اشتباه محاسبه یگان های مدافع خلق کرد در راستای سناریوی مخرب آمریکایی فراهم کرده باشند.

راه حل این بحران پیچیده و چند وجهی تنها با بازگشت کردها به سمت مصالحه ملی و توافق با دولت مرکزی در کنار تعهد ارتش سوریه برای حضور مقتدر در بخش شمالی کشور برای دفاع از شهروندان کشور در همکاری با شبه نظامیان کرد، در چارچوب تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی قابل انجام است. امروز دقیقا همان مقطع تاریخی در بحران سوریه است که نیروهای کرد و ارتش سوریه در همسویی و در کنار هم می توانند تمام نقشه های اردوغان و سناریوی تشدید منازعه از طرف نیروهای فرامنطقه یی را خنثی کنند و در غیر این صورت هر دو طرف هزینه های سنگینی پرداخت می کنند. همه نیروهای ملی و منطقه یی باید این واقعیت تجربه شده را فراموش نکنند که اردوغان هرگز قابل اعتماد نیست و حیات وی تنها در ماجراجویی و بروز فاجعه و مهم تر از همه خیانت به شرکای خود موجودیت دارد. نیروهای مترقی سیاسی در سوریه و جای جای جهان ضمن افشای توطئه های امپریالیستی برای بی ثبات سازی منطقه به صورت قاطع تجاوز جنابتکارانه ارتش ترکیه به خاک سوریه و منطقه عفرین را محکوم کنند.
3 بهمن 1396

 

Please follow and like us:
cute_twitter حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
icon_Visit_us_en_US حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
fa_IR_Follow حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
fa_IR_Tweet حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_telegram حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
telegram_message حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
telegram حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_linkedin حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
icon_en_US حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
en_US_share حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_whatsapp حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_instagram حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_soundcloud حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_fbmessenger حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_youtube حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
icon_Visit_us_en_US حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_email حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
cute_pinterest حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
pinterest حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه
fa_IR_save حمله ترکیه به عفرین آغاز یک جنایت تازه

Related posts

محکومیت ترور متخصصان علمی و فنی ایران

شهرگان

شعر سامان دادن امر محال است!

شهرگان

برای سر‌هایی که روسری‌هایشان برداشته خواهد شد

شهرگان

اظهار نظر