شعر گزيده‌ها

خلیجی  که از هر  طرف خاورمیانه است!

 

۱

رودی

 که تقویم ماه را می نویسد

از سمت فراموشی تو

تاریک است!

 

۲

در همه ی خواب هایم

سربازان خسته اند

لطفا یک لیوان خلیج فارس

 

مبادا

صندلی بیدار شود

روی آنچه اتفاق نیفتاده!

 

۳

دکمه های تاریکی را مبند

دوشنبه تعارف ماه بود

خلیج

از  نام تو

 م

ی

ا

ف

ت

ا

د!

 

Related posts

بریتانیا در “برزخ” یک تصمیم تاریخی

اردشیر زارعی قنواتی

مراسم سومین دوره جایزه شعر نیما با تقدیر از محمد مختاری و سیمین بهبهانی برگزار شد

شهروند بی‌سی

واگذاری گشت ارشاد به وزارت کشور؛ قدمی مثبت برای زنان؟

شهرگان

اظهار نظر