شعر صفحه اول گزيده‌ها

دو شعر از نرگس الیکایی

 

«محوطه سکوت»

 

آفتاب را با پیراهنش تاق می زنم  

این چشم‌ها تابنده  ترند  

در تاریک و روشنی ما  

در خانه  

در اندوه آدمی 

همه‌ی راه‌ها باید  

به آبادی این خرابه ختم می شد  

اینجا کجا باشد خوب است  

فصل های آمده می روند  

می شنوی  

صدای آمدن بهار است 

حاجی فیروز بیش از اندازه  

خود را سیاه  کرده است  نگاه کن  

شاید تو  باشی  

یا من 

شاید همسایه دیوار به دیوار ات 

که رد گُم می کند  

این وخیم تر از فقر است  

باید سبزه‌اش را سبز می کرد او  

به جوجه‌هایش آب و دانه می داد  

گُل از گُل پنجره‌اش می شکفت  

غروبش در ماهی تازه نو می شد  

دلم مثل سیر و سرکه می جوشد  

آنها را از هفت سین سفره  حذف می کنم  

تا برایش سلامتی بیاورم  کنار سر افرازی اش  

و سکوت را  

به احترام این علامت سوال  بشکنم  

ببین  

زمان پشت تاریکی حل می شود  

اوین در محوطه سکوت ما  

پناهگاه رنج شده است .

 

«زیبا ترین سین های بهار»

 

همیشه همینطور است 

گُل ها عطر می پراکنند 

ما مست می شویم دیوانه ها 

گُل‌ها پژمرده 

پراکنده 

عطر‌ها اما 

در ما نشست می کنند 

ما دیگر آن نیستیم 

که قبل از شکفتن‌ات 

بیا ای سیب 

ای زیباترین سین بهار

ای دانه‌ی رو به روشنی 

ای همه گُل دادن 

همه رنج و شعف

زمان چگونه در مسیر توفان  سپری می شود 

تو چطور سپری می شوی 

باید تمام می شد این توفان 

با زمستان می رفت .

 

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از نرگس الیکایی
icon_Visit_us_en_US دو شعر از نرگس الیکایی
fa_IR_Follow دو شعر از نرگس الیکایی
fa_IR_Tweet دو شعر از نرگس الیکایی
cute_telegram دو شعر از نرگس الیکایی
telegram_message دو شعر از نرگس الیکایی
telegram دو شعر از نرگس الیکایی
cute_linkedin دو شعر از نرگس الیکایی
icon_en_US دو شعر از نرگس الیکایی
fa_IR_share دو شعر از نرگس الیکایی
cute_whatsapp دو شعر از نرگس الیکایی
cute_instagram دو شعر از نرگس الیکایی
cute_soundcloud دو شعر از نرگس الیکایی
cute_fbmessenger دو شعر از نرگس الیکایی
cute_youtube دو شعر از نرگس الیکایی
icon_Visit_us_en_US دو شعر از نرگس الیکایی
cute_email دو شعر از نرگس الیکایی
cute_pinterest دو شعر از نرگس الیکایی
pinterest دو شعر از نرگس الیکایی
fa_IR_save دو شعر از نرگس الیکایی

Related posts

نگاهی موردی به خاطرات و یادگاری‌های ایران نه چندان دور

یونس یونسیان

کانادا نمی‌تواند ادعا کند که هر کاری برای زندگی در صلح و آرامش تو انجام داده است!

شهرگان

سه شعر جدید از محمدحسین عابدی

شهرگان

اظهار نظر