ادبیات شعر

دو شعر برای منصور کوشان

 Mansour_Koushan-452x302 دو شعر برای منصور کوشان

۱

غم انگیز است

درخت افراشته ای را

فرو افکندن بنام مرگ

================

۲

تولدت را بخاک سپردم

تمام درزهای وجودت

 چروک

زخم های باز

و معدۀ بیمار

به خاک سپردم

فردای نیامده ات را

تابوت را بستم

و قلبی تپنده برآن نگاشتم

از شعری که توبودی

امروز تولدت را

بخاک سپردم

درمحاقی

باندازه‌ی دوست داشتنت

Related posts

پنج شعر از حمید چشم‌آور

حمید چشم‌آور

پادشاه آتش

ساره سکوت

جای پای عید در شعر غرب، جای خالی امید در شعر ما (بخش اول)

سپیده جدیری

اظهار نظر