پيوست‌ها علیرضا احمدیان فعال حقوق بشر گزيده‌ها ويژه‌‌نامه

زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما

 

از اينكه افتخار آشنايى و دوستىِ انسان پر خير و خوش قلبى مثل عليرضا را داشتم سپاسگزارم. عليرضا با دل و جان و بى هيچ منت و منيت پيشرو خدمت به مردم و انجام كار خير بود. انجام وظيفه نمي‌كرد بلكه فراتر از آن و بيش از انتظار و با عشق، وقت و مهارت و انرژى و حتى خانه خود را در اختيار دوستان و خدمت‌گزاران كاميونيتى قرار می‌داد

از عليرضاِ روى باز، درِ خانهٔ باز، و قلبى باز در خاطرم خواهد ماند و تاثير عشقش به مردم و به نفس نيكى براى هميشه ماندگار خواهد ماند.

 

 

Related posts

مرحله نخست دادگاه رژیم جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید

شهرگان

داعش به نزديکی فرودگاه بغداد رسيد

شهرگان

روش اروپائی یا روش ترکی خودمان

دنیز ایشچی

اظهار نظر