پيوست‌ها علیرضا احمدیان فعال حقوق بشر گزيده‌ها ويژه‌‌نامه

زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما

 

از اينكه افتخار آشنايى و دوستىِ انسان پر خير و خوش قلبى مثل عليرضا را داشتم سپاسگزارم. عليرضا با دل و جان و بى هيچ منت و منيت پيشرو خدمت به مردم و انجام كار خير بود. انجام وظيفه نمي‌كرد بلكه فراتر از آن و بيش از انتظار و با عشق، وقت و مهارت و انرژى و حتى خانه خود را در اختيار دوستان و خدمت‌گزاران كاميونيتى قرار می‌داد

از عليرضاِ روى باز، درِ خانهٔ باز، و قلبى باز در خاطرم خواهد ماند و تاثير عشقش به مردم و به نفس نيكى براى هميشه ماندگار خواهد ماند.

 

 

Please follow and like us:
cute_twitter زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
icon_Visit_us_en_US زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
fa_IR_Follow زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
fa_IR_Tweet زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_telegram زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
telegram_message زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
telegram زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_linkedin زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
icon_en_US زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
en_US_share زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_whatsapp زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_instagram زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_soundcloud زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_fbmessenger زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_youtube زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
icon_Visit_us_en_US زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_email زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
cute_pinterest زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
pinterest زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما
fa_IR_save زندگى كوتاه ولى با اثرى عميق در قلب ما

Related posts

عسل بدیعی بازیگر جوان سینما و تلویزیون درگذشت

شهرگان

حافظه و دیگری

شهرگان

بیزینس کوچک در هند یا فروشگاه‌های بزرگ در آمریکای شمالی

مهین میلانی

اظهار نظر