دیدگاه قلم‌زن گزيده‌ها

فصل هرس

دوباره امشب به خاطر خرابی فیوز سیرک شهر، لامپ های دور چادر مدام روشن و خاموش می شد. دلقک سیرک روی طناب بندباز، شمع های زیادی روشن کرده بود. تماشاچی های زیادی روی نیمکت به بالا و پایین رفتن دلقک از ستون ها برای جاگذاری تک تک شمع ها چشم دوخته بودند. در میان سکوت وحشتناک آنجا، صدای نزدیک شدن سم اسبان در حال تاخت شنیده می شد. ناگهان حباب پلاستیکی قرمز سر بینی دلقک به روی زمین افتاد.

از فاصله 2 کیلومتری همراه با جرقه و آتش بازی های دور چادر سیرک صدای شلیک چند تیربار را می شنیدم. تنها 2 کیلومتر فاصله دلقک و اسب سواران تا اینجاست.

Please follow and like us:
cute_twitter فصل هرس
icon_Visit_us_en_US فصل هرس
fa_IR_Follow فصل هرس
fa_IR_Tweet فصل هرس
cute_telegram فصل هرس
telegram_message فصل هرس
telegram فصل هرس
cute_linkedin فصل هرس
icon_en_US فصل هرس
en_US_share فصل هرس
cute_whatsapp فصل هرس
cute_instagram فصل هرس
cute_soundcloud فصل هرس
cute_fbmessenger فصل هرس
cute_youtube فصل هرس
icon_Visit_us_en_US فصل هرس
cute_email فصل هرس
cute_pinterest فصل هرس
pinterest فصل هرس
fa_IR_save فصل هرس

Related posts

«تهران در قلبم، چگونه سرزمین پدری‌ام مرا یافت»

شهروند بی‌سی

در وداع با فتح‌الله بی‌نیاز

سپیده جدیری

مارگارت تاچری که بریتانیایی‌ها می‌شناسند

حبیب ناظری

اظهار نظر