تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

قوانین جنایی در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش دوم

قوانین جنایی در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش دوم

ادامه بند‌های مهم منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا

(Canadian Charter of Rights and Freedoms)

بند ۱۱ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کانادا

(Proceedings in criminal and penal matters)

بند ۱۱ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کانادا شامل قوانینی می‌باشد که از حقوق افرادی که به علت انجام یا احتمال به انجام جرائم کیفری بازداشت شده‌اند حمایت می‌کند. اینگونه افراد دارای حقوق ذیل میباشند:

۱- اطلاع از جرم.

 ۲- محاکمه در مدت زمان معقول.

 ۳- اصل برائت (به این معنا که همهٔ افراد بیگناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و دادستان می‌بایست جرم شخص را ثابت نماید).

 ۴- محاکمه می‌بایست در یک دادگاه بیطرف و مستقل صورت گیرد.

 ۵- حق آزادی به شرط وثیقه معقول.

 ۶- ممنوعیت محاکمهٔ شخص بیش از یک بار برای جرم خود.

 ۷- ممنوعیت اجبار شخص محکوم به دادن شهادت در دادگاه خود.

 ۸- در شرایطی که بین زمان جرم و زمان محاکمه، قانون تغییر کند، شخص مجرم می‌بایست بر اساس قانونی‌ که برای او بهتر و ساده تر است محاکمه شود.

 ۹- حق داشتن هیئت ژوری هنگامی که مجازات جرم ممکن است بیش از ۵ سال زندان باشد.

بند ۱۲ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: مصونیت در مقابل اعمال و مجازات‌های خشن و غیر معمول (Treatment or punishment)

بند ۱۲ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا به این معنا می‌باشد که ماموران دولتی نمیتوانند اعمال و مجازات‌های بسیار خشن را برای افراد اجرا کنند. به عنوان مثال دیوان عالی‌ کانادا حکم داده است که مجازات حداقل ۷ سال زندان برای جرم وارد کردن مواد مخدر به کشور کانادا (بدون در نظر گرفتن مقدارمواد مخدر) مجازات بسیار خشن محسوب میشود. همچنین شکنجه نیز جزو اعمال خشن محسوب میگردد.

بند ۱۳ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: مصونیت متهم در مقابل اجبار به دادن شهادت بر علیه خود در دادگاه (Self-crimination)

بند ۱۳ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا به این معنا می‌باشد که فرد متهم حق انتخاب به دادن شهادت یا امتناع از دادن شهادت را در دادگاه خود دارا می‌باشد و دادستان نمی‌تواند فرد متهم را وادار به شهادت دادن بر علیه خودش نماید (مگر در موارد خاص). ولیکن شهود دیگر این امکان را ندارند و در صورت امتناع ممکن است با حکم و مجازات دادگاه روبرو شوند.

هر شخصی‌ که در دادگاه به دروغ شهادت دهد، با مجازات سنگینی‌ روبرو خواهد شد. اگر از شاهدی در دادگاه شخصی‌ دیگر، در مورد نقش او در جرم سوال شود، آن شاهد می‌بایست صادقانه پاسخ دهد، ولی‌ دادستان نمی‌تواند پاسخ او را بر علیه خودش استفاده نماید.

بند ۱۴ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: حق داشتن مترجم (Interpreter)

بند ۱۴ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که همهٔ افراد حق داشتن مترجم در دادگاه‌های کشور کانادا را دارند اگر فرد قابلیت صحبت یا فهمیدن زبان انگلیسی‌ و یا فرانسه را ندارد و یا اینکه ناشنوا باشد.

بند ۲۴ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: اجرای حقوق و آزادی‌های تضمین شده

(Enforcement of guaranteed rights and freedoms)

بند ۲۴ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که اگر حقوق و آزادیهای افراد که بر اساس این منشور تضمین شده است، به وسیلهٔ دولت و یا نهاد‌های دولتی پایمال گردد، این افراد می‌توانند برای اعاده حقوق خود به دادگاه رجوع نمایند. دادگاه ها، در جهت اعاده حقوق افراد در این زمینه، اختیارات گسترده‌ای دارند و می‌توانند دستورات مختلفی‌ صادر نمایند. برای مثال دادگاه میتواند که در جرائم جنایی، شواهدی که بر خلاف بند‌های منشور حقوق بشر به دست پلیس رسیده باشد را غیر قانونی‌ اعلام کرده و از بررسی‌ آنها جلوگیری نماید.

انواع جرائم کیفری در کشور کانادا

اکثر مردم هنگامی که واژه “جرائم کیفری” را میشنوند، به یاد جرم‌هایی‌ نظیر رانندگی‌ در حال مستی، ضرب و شتم، سرقت، و قتل می‌افتند. جرائم کیفری در کشور کانادا به سه‌ دستهٔ عمده تقسیم میشوند:

Summary Conviction Offence (که اکثرا جرائم کوچک هستند)

Indictable Offence (که اکثرا جرائم کیفری جدی هستند)، و

Hybrid Offence

نوع و دسته بندی جرم در مجازات افراد نقش دارد. ما در این قسمت  این سه‌ دسته جرم کیفری را بررسی‌ خواهیم کرد.

Summary Conviction Offence

این گونه از جرائم معمولان مربوط به جرائم جنایی کوچک می‌باشد و در دادگاه‌های ایالتی‌ (Provincial court) و بدون وجود هیئت منصفه بررسی‌ میگردد.

Indictable Offence

دستهٔ دیگری از جرائم کیفری Indictable offence نامیده میشوند که معمولاً مربوط به جرائم جدی نظیر قتل میباشند. این گونه از جرائم به وسیلهٔ هیئت منصفه و یا قاضی در دادگاه‌های عالی‌ ایالت بریتیش کلمبیا (Supreme Court)  بررسی‌ میشوند.

Hybrid Offence

دسته سوم جرائم جنایی Hybrid Offence نامیده میشوند. این گونه از جرائم میتواند به صورت Summary Conviction در دادگاه‌های ایالتی‌ و یا به صورت Indictable Offence در دادگاه عالی‌ ایالت بریتیش کلمبیا بررسی‌ گردند (این تصمیم گیری به عهده دادستان می‌باشد). در کشور کانادا اکثر جرائم جنایی از نوع Hybrid Offence میباشند. برای مثال، رانندگی‌ در حال مستی و یا پس از مصرف مواد مخدر یک Hybrid Offence می‌باشد که بر اساس شدت تصادف و آسیب بدنی به دیگران میتواند به صورت Summary Conviction و یا Indictable Offence بررسی‌ گردد.

یادآوری: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه های ایالت بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمی باشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعه فارسی زبان کانادایی تهیه شده است. به علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیه قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights