UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش ۴

قوانین خانواد‌گی، ازدواج و طلاق در ایالت بریتیش کلمبیا – بخش ۴

تهیه فرم اطلاعات مالی (Form F8 Financial Statement)

اگر یکی‌ از زوجین درخواست حمایت مالی (spousal support) از همسر خود نماید، هر زوج می‌بایست تمامی‌ اطلاعات مالی خود را به همسر خود و همچنین دادگاه عرضه نماید. این اطلاعات شامل در آمد شخص، اموال و دارایی‌ها، و بدهی‌ها در کلیه کشورها است.

بر اساس قوانین کشور کانادا، هر زوج می‌بایست در هنگام جدایی و طلاق مدارک مالی خود نظیر درآمد، اموال و دارایی‌ها، و بدهی‌های شخصی در سراسر جهان را به صورت “کامل و واقعی‌” به همسر خود و دادگاه ارائه نماید. این اطلاعات در زمینه حمایت مالی همسر و فرزند، و تقسیم اموال زوجین مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر زوجی جعل مدرک نماید و یا اطلاعات کامل را تهیه نکند، می‌تواند با عواقب قانونی‌ سنگینی‌ روبرو گردد.

 Family Maintenance Enforcement Program

هنگامی که دادگاه در مورد حمایت مالی همسر (spousal support) دستور صادر کرد و یا زوجین در این زمینه به توافق رسیدند، شما می‌توانید که دستور دادگاه یا توافقنامه را در سیستم Family Maintenance Enforcement Program ثبت نمائید. این سیستم نحوه پرداخت ماهیانه به شما از طرف همسر سابق شما را کنترل نموده و در صورت عدم پرداخت ماهیانه، به شما کمک می‌نماید.

فسخ و یا تغییر قرارداد های خانواد‌گی

(Marriage Agreement, Cohabitation Agreement, Separation Agreement)

آیا می‌دانید که اگر شما در مورد حمایت مالی همسر (spousal support) با همسر سابق خود به توافق رسیده‌اید و قراردادی در این زمینه منعقد شده‌است، شما و یا همسرتان می‌توانید که از طریق دستور قاضی، تمام یا بخشی از قرارداد را فسخ کرده و یا تغییر دهید اگر:

– یکی‌ از زوجین در هنگام عقد قرارداد در مورد حمایت مالی همسر، اطلات کامل و دقیق را به همسر خود اعلام نکند؛

– یکی‌ از زوجین در هنگام عقد قرارداد در مورد حمایت مالی همسر، از آسیب پذیری همسر خود سؤ استفاده نماید؛ و یا

– یکی‌ از زوجین در هنگام عقد قرارداد در مورد حمایت مالی همسر، وکیل نداشته و مفهوم کامل قرارداد را متوجه نشود.

همچنین شما می‌توانید از طریق دستور دادگاه (court order) تمام یا قسمتی‌ از قرارداد حمایت مالی همسر (spousal support) را فسخ نموده و یا تغییر دهید، اگر قرارداد به طرز قابل توجهی‌ ناعادلانه باشد، موارد زیر می‌تواند باعث تغییر در قرارداد حمایت مالی همسر گردد:

– اگر شرایط مالی، شغلی‌، و یا سلامت شما و یا همسر شما به طرز قابل توجهی‌ تغییر یابد؛ و

– مدت زمان زیادی از عقد قرارداد گذشته باشد.

حمایت مالی فرزند ((Child Support

اگر پس از جدایی، فرزندان با شما زندگی‌ کنند، همسر سابق شما می‌بایست به شما “حمایت مالی فرزند” و یا همان child support پرداخت نماید؟ اگر والدین به صورت مشترک و برابر با فرزندان زندگی‌ میکنند، معمولاً پدر و یا مادری که در آمد بیشتری دارند می‌بایست که “حمایت مالی فرزند” پرداخت نمایند.

اگر یکی‌ از والدین از پرداخت “حمایت مالی فرزند” (child support) خودداری نماید، همسر دیگر اجازه ندارد که مانع دیدار فرزندان با پدر یا مادر خود گردد.

شما میتوانید مقدار “حمایت مالی فرزند” را به صورت اینترنتی‌ محاسبه نمائید؟ البته توجه داشته باشید که این مقدار، مقدار “تخمینی” می‌باشد و فاکتور‌های دیگر میتوانند نقش داشته باشند. برای محاسبه مقدار “حمایت مالی فرزند” میتوانید به وب سایت زیر رجوع نمائید:

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/look-rech.asp

آیا می‌دانید که قضات دادگاه‌ها می‌توانند مقدار پرداخت ماهیانه برای “حمایت مالی فرزند” یا Child Support را برای یکی‌ از والدین کاهش داده و برای دیگری افزایش دهند اگر:

– یکی‌ از والدین دچار مشکل مالی باشد.

– فرزند بالای نوزده سال سنّ داشته باشد.

– یکی‌ از والدین پدر‌خوانده و یا مادر‌خوانده فرزند باشد.

– یکی‌ از والدین بیش از ۱۵۰,۰۰۰$ در سال در آمد داشته باشد.

– یکی‌ از والدین درخواست هزینه‌های خاص نماید.

____________

یادآوری: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های ایالت بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نیست، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعه فارسی زبان کانادایی تهیه شده است. به علت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیه قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هر‌گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: