ادبیات گزيده‌ها معرفی کتاب | صدای مؤلف

معرفی کتاب «کبودی همه‌ی‌ سپیدی‌ها»

آنتولوژی شعر شاعران خوزستان با عنوان «کبودی همه‌ی سپیدی‌ها» اثر سریا داودی حموله در نشر سیب سرخ منتشر شد.

در جلد اول و دوم آنتولوژی شعر خوزستان با عنوان «کبودی همه‌ی سپیدی‌ها» کارنامه شعری بیش از صد شاعر مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این کتاب شاعران خوزستان‌ از نظر رویکردیکه به جریان‌‌های ادبی دارند‌‌،‌‌ به پیش‌کسوتان پیشتاز‌‌،‌‌ فرم‌گرایان پیشرو‌‌،‌‌ تجربه‌گرایان پیشگام‌‌،‌‌ ساختارگرایان نواندیش و مضمون‌گرایان مدرن تقسیم شده‌اند.

به واسطه حرکت نیما یوشیج جریان‌های مختلفی در شعر معاصر پدید آمده‌است. با توجه به این مهم که در سال‌های متوالی «زبان، لحن، فرم» تغییر کرده است.برخی شاعران دغدغه‌ی بازی‌های زبانی و فرمی دارند و به «هنجارشکنی در معنا» و«هنجارشکنی در فرم» کارهای برجسته‌ای ارایه دادند. یا با تغییراتی در فرم، زبانیت را وارد شعر کردند… به طور مختصر به واسطه‌ی عدول از نرم و هنجار ظرفیت‌های زبانی بسیاری وارد شعر فارسی شده‌است.

شعر خوزستان به شدت اجتماعی و تعارضی است. شاعران این خطه در پی نشان‌دادن زوایای پنهان زندگی هستند. معمولاً بر ساختار‌های انتقادی ـ اجتماعی تاکید دارند. در ادبیات معاصر کارهای مهمی را ارایه داه‌اند و ادبیات به خاطر شاعران جنوب همیشه سر تعظیم دارد.

تحولات شعر زنان خوزستان هم بعد از دهه‌ی هفتاد بازنمود بارزی دارد ودر فراز و فرودهای شعر معاصر  بدعت‌گذاری‌های زنان هم از نظر پنهان نمانده است. با توجه به تجربه‌گرایی و آوانگاردیسم نشان دادند که در حوزه‌های مختلف ادبی از قدرت ذهنی برخوردار هستند، و رویکردهای تعارضی و تقابلی نمایانگر خلاقیت و نوآوری بانوان شاعر است.

در آنتولوژی شعر شاعران خوزستان با توجه به مولفه‌هایی نظیر عدم قطعیت، تشکیک گریز از معنا‌محوری، منولوگ گویی چند مرکزی بودن شکست و گسست و پیوست روایت‌ها بازی‌های زبانی، عناصر بینامتنی…ساختار‌های متعددی بوجود آورده‌اند و به فضاهای فرامتنی، کشف وشهود، حقیقت و واقعیت، تخیل و عاطفه، جنبه‌های جنسیتی (شعر زنانه و شعر مردانه)، الگوهای ذهنی و زبانی، هستی‌شناسی و نظام استعاره‌ای و اسطوره‌ای… گونه‌های مختلف روایی را به تصویر کشیده‌اند.

در پیشانی نویس آنتولوژی «کبودی همه سپیدی‌ها» آمده است که:

شعر بزرگ‌ترین معجزه‌ی هستی است. تنها شاعر می‌داند که چه قدرتی در کلمات نهفته است!

Related posts

جنگ شمشیر عربی و دشمنی برادران

اردشیر زارعی قنواتی

تغییر موضع وزیر خارجه کانادا درباره انتخابات ایران

شهرگان

اسیدپاشی به چهره رسانه‌ها!

شهرگان

اظهار نظر