جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر صفحه اول ويژه‌‌نامه

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

Reza-Maghsadi می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
رضا مقصدی

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

چشم تو از کدام غزل، آب خورده است ؟
ای شوکت ِ شریف ِغزا ل ِ قصیده ها !

آواز تازه ات
در سینه‌ی سپیده وُ آیینه‌های ماست.
درباغ ِ داغدیده، که پیغام ِعشق را –
با شور ِعا شقانه ات پیوند کرده است .
در شعر من، که شاعر ِ شیدایی ِ توام .

می‌خواستی، ترانه سُرای چمن شوی.
هم صحبت ِ صمیمی ِگیتار-
در کوچه سار ِغمزده‌ی این وطن شوی.

می‌خواستی …. ولی
فریاد ، در گلوی تو خونین وُ سرد گشت.
نام تو در زمانه‌ی بیداد –
همرنگ ِ درد گشت.

در روزگار ِآه
آیا کدام ماه؟
درجستجوی چشم تو می‌گرید.

رضا مقصدی

78374055_2939773982717760_7352873106106482688_n-335x510 می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله
Please follow and like us:
cute_twitter می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
icon_Visit_us_en_US می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
fa_IR_Follow می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
fa_IR_Tweet می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_telegram می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
telegram_message می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
telegram می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_linkedin می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
icon_en_US می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
fa_IR_share می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_whatsapp می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_instagram می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_soundcloud می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_fbmessenger می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_youtube می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
icon_Visit_us_en_US می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_email می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
cute_pinterest می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
pinterest می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
fa_IR_save می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

Related posts

تجمع اعتراضی گروهی از معلمان در مقابل استانداری سیسیتان و بلوچستان

شهرگان

از اول سپتامبر عوارض عبور از پل‌های «پورتمن» و «گولدن‌ایرز» برداشته می‌شود

شهرگان

از اوین با عشق

شهروند بی‌سی

اظهار نظر