تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

رضا مقصدی

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

چشم تو از کدام غزل، آب خورده است ؟
ای شوکت ِ شریف ِغزا ل ِ قصیده ها !

آواز تازه ات
در سینه‌ی سپیده وُ آیینه‌های ماست.
درباغ ِ داغدیده، که پیغام ِعشق را –
با شور ِعا شقانه ات پیوند کرده است .
در شعر من، که شاعر ِ شیدایی ِ توام .

می‌خواستی، ترانه سُرای چمن شوی.
هم صحبت ِ صمیمی ِگیتار-
در کوچه سار ِغمزده‌ی این وطن شوی.

می‌خواستی …. ولی
فریاد ، در گلوی تو خونین وُ سرد گشت.
نام تو در زمانه‌ی بیداد –
همرنگ ِ درد گشت.

در روزگار ِآه
آیا کدام ماه؟
درجستجوی چشم تو می‌گرید.

رضا مقصدی

نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights