جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر صفحه اول ويژه‌‌نامه

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

Reza-Maghsadi می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
رضا مقصدی

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

چشم تو از کدام غزل، آب خورده است ؟
ای شوکت ِ شریف ِغزا ل ِ قصیده ها !

آواز تازه ات
در سینه‌ی سپیده وُ آیینه‌های ماست.
درباغ ِ داغدیده، که پیغام ِعشق را –
با شور ِعا شقانه ات پیوند کرده است .
در شعر من، که شاعر ِ شیدایی ِ توام .

می‌خواستی، ترانه سُرای چمن شوی.
هم صحبت ِ صمیمی ِگیتار-
در کوچه سار ِغمزده‌ی این وطن شوی.

می‌خواستی …. ولی
فریاد ، در گلوی تو خونین وُ سرد گشت.
نام تو در زمانه‌ی بیداد –
همرنگ ِ درد گشت.

در روزگار ِآه
آیا کدام ماه؟
درجستجوی چشم تو می‌گرید.

رضا مقصدی

78374055_2939773982717760_7352873106106482688_n-335x510 می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی
نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله

Related posts

معمای بازداشت‌های اخیر و تاریخچه فعالیت محیط زیستی در ایران

منصوره شجاعی

سوال‌ها و جواب‌های همراه چراغ سبز دولت فدرال به پروژه گاز مایع پسیفیک نورث وست

سید مصطفی رضیئی

چند شعر از فریبا حمزه‌ای

فریبا حمزه‌ای

اظهار نظر