آينه در آينه از دیگران ایران رويدادها

نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد

Nasin-Sotoudeh2 نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
شهرگان: پس از سخنان شجاعانه چند روز پیش نسرین ستوده در محفل ادبی هالو، وی که همراه همسر و فرزندانش در سفر نوروزی در استان خوزستان به سر می‌برد، به وزارت اطلاعات دزفول فراخوانده شد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد: «به اتفاق بچه ها برای یک سفر دو روزه به استان خوزستان آمده ایم. دقایقی پیش مشغول خرید در بازار شهر دزفول بودیم که از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و نسرین و میزبان را بی دلیل و به روشی غیرقانونی و بی ادبانه احضار کردند.
به آنها گفته شده که تا یک ساعت دیگر خودشان را به وزارت اطلاعات معرفی کنند.»
اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
Please follow and like us:
cute_twitter نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
icon_Visit_us_en_US نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
fa_IR_Follow نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
fa_IR_Tweet نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_telegram نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
telegram_message نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
telegram نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_linkedin نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
icon_en_US نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
fa_IR_share نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_whatsapp نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_instagram نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_soundcloud نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_fbmessenger نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_youtube نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
icon_Visit_us_en_US نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_email نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
cute_pinterest نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
pinterest نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد
fa_IR_save نسرین ستوده باردیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد

Related posts

رژه نظامیان همجنسگرای آمریکایی برای اولین بار در ملاعام

رضا یزدانی، قهرمان ۹۶ کیلوگرم جهان شد

شهرگان

عصبانیت وزیر دفاع آمریکا از پیشنهاد ملک عبدالله برای حمله به ایران

شهرگان

اظهار نظر