نقد و بررسی

نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»

Niloufar-Maseh-410x510 نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
نیلوفر مسیح
Farnaz-Jafarzadegan نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
فرناز جعفرزادگان

دید

 دوید 

رسید 

ندید

«فرناز جعفر‌زادگان»

در این اثر کوتاه از بانو جعفرزادگان که من به‌صورت خیلی تصادفی با آن برخورد کردم یک واژانه اتفاق افتاده است که با توجه به تعریف حجم یعنی عبور از یک منحنی یا زاویه ـ از واقعیت به فرا واقعیت ـ بدون اینکه جا پا و نشانی از خود بر جای بگذارد در اثر ایجاد حجم کرده است در این عبور برق آسا، شاعر به هیچ‌وجه به طرز عبور و انتخاب فکر نکرده است و با چهار کلمه توانسته است حرکت البته از نوع جهش، ایجاز، تصویری واضح و شفاف و عمیق در عین حال پر محتوا ارائه دهد که در آن جهش و ایجاز به کمک هم آمده و ادراک معنای متن را کمی‌پیچیده کرده است. که البته با وجود جهش در عناصر، استحاله کاملا طبیعی است. در این واژانه ذهن حجم ایجاد شده بین دیدن و ندیدن و دویدن و رسیدن را درک می‌کند و از اوج دیدن که در فراواقعیت اتفاق افتاده است به سمت باز هم فراواقعیت و محو شدن تصویر یعنی ندیدن خیز برداشته است و خواننده را بین این دو فضا معلق گذاشته است تا خود با تلاش و تخیل فعال ردپای نویسنده و «آنی» را که درک کرده است، دریابد.

۱۳۹۴

Please follow and like us:
cute_email نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_twitter نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
icon_Visit_us_en_US نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
fa_IR_Follow نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
fa_IR_Tweet نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_youtube نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
icon_Visit_us_en_US نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_linkedin نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
icon_en_US نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
fa_IR_share نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_instagram نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_whatsapp نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_soundcloud نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_fbmessenger نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
cute_telegram نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
telegram_message نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»
telegram نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»

Related posts

“جهان خلاصه‌ی نهنگ‌های مادینه است”

شهرگان

احمد بیرانوند و پیشنهاد ساختاری نو برای سبک «فتو شعر»

شهرگان

خوانش مجموعه شعر «من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم» یونس گرامی

سریا داودی حموله

اظهار نظر