In touch with Diverse Iranian Community

ورود نماینده بان کی مون در امور خلع سلاح شیمیایی به دمشق

Anjela-Kin-150x150 ورود نماینده بان کی مون در امور خلع سلاح شیمیایی به دمشقسفر بازرسان ‌سازمان ملل به سوریه نیز طی روزهای گذشته با هدف بررسی ادعاهای پیشین مخالفان مبنی بر بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای دولتی علیه شورشیان انجام شده است.

شبکه العربیه در خبری از ورود “آنجلا کین” نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح به دمشق برای مذاکره با نظام سوریه خبر داد.IMG14572231 ورود نماینده بان کی مون در امور خلع سلاح شیمیایی به دمشق

بنا بر این گزارش، هدف از سفر این مقام ارشد سازمان ملل به دمشق، تسهیل کردن روند دسترسی بازرسان این سازمان به مناطقی است که طبق گفته مخالفان از سلاح شیمیایی استفاده شده است.

سفر بازرسان ‌سازمان ملل به سوریه نیز طی روزهای گذشته با هدف بررسی ادعاهای پیشین مخالفان مبنی بر بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای دولتی علیه شورشیان انجام شده است.

آنجلا کین، ساعت ۹ به وقت گرینویچ وارد هتلی در دمشق شد که خبرنگاران منتظر ورود وی بودند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال