دیدگاه قلم‌زن گزيدهٔ خبر‌ها

وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود

Sina-Sidali-Salehi-650x433 وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود

یادداشت سینا بهمنش به‌ انگیزهٔ زادروز جناب سید علی صالحی

اولین جلسه ی فروردین ماه انجمن غزل در سال نود بود. در زمان آنتراکت از منزل خانم تاج‌بخش که آمدیم بیرون ؛ سید نگاهی به آسمان دم غروب کرد و گفت: ” امسال سال خوبی خواهد بود “

بهار گذشت و تابستان به نیمه رسیده بود و هیچ اتفاق فوق‌العاده ای نیفتاده بود. پاییز آمد و رفت و من در اواخر زمستان داشتم به آن جمله ی سید فکر می کردم … هفته ای بیشتر از سال نود نمانده بود و من هنوز امیدوارم بودم که اتفاقی بیفتد تا حالمان خوب شود.

بعد دیدم که یکسال را به امید همان یک جمله‌ی سید علی صالحی گذرانده ام . این همان کاری است که یک شاعر با ما می کند . سحر کلامش؛ جادوی گفتارش ما را  وادار به زندگی می کند.

وقتی می گوید ” حال همه‌ی ما خوب است ” باورمان می شود.

وقتی دو هفته‌ی پیش برایم نوشت “‌ما ملت بزرگی هستیم … کرونا را هم پشت سر می گذاریم ” باورم می شود. چون سید علی صالحی شاعر است. چون شعر تمام زندگی اش است . چون سید علی صالحی خودِ خودِ شعر است.

پس در روز تولدش به کلام خودش پناه می برم تا بگویم :

او پیام آوری ست که در روز نخست فروردین فرمان یافت. شناسنامه اش صادره از اقلیم سپیده دم است . محل تولدش مرغاب ؛ محل حلول ترانه در توفان هاست . از مادر به ماه می رسد و از پدر به پروانه های بهاری که پاییز شدند.

و اوست که عشق را دوست می دارد و آدمی را دوست می دارد و دوست داشتن را دوست می دارد.

او پرستار ماه و پروانه است. او پیام آور پناه ما است . معجزه‌اش واژه‌هایی ست که در دستانش پرنده می شوند.

او سید علی پناه صالحی است.

Please follow and like us:
cool_twitter وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
icon_Visit_us_en_US وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
en_US_Follow وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
en_US_Tweet وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
cool_telegram وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
telegram_message وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
telegram وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
cool_linkedin وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
icon_en_US وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
en_US_share وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
cool_instagram وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
cool_fbmessenger وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود
cool_subscribe وقتی می‌گویید «حال همه‌ی ما خوب است» باورمان می‌شود

Related posts

تجربه هیپنوتیزم

صبا هدا

محدودیت‌های فروش ارز مسافری در ایران

شهرگان

کرونا، بازارهای مالی و نفت

غلامحسین دوانی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!