استانی بریتیش کلمبیا تازه‌ها گزارش گزيده‌ها

پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا

John-Horgan-650x433 پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا

ویکتوریا- رئیس دولت استانی، جان ھورگان بیانیه زیر را برای بزرگداشت نوروز صادر کرده است:

«امروز، میلیون‌ھا نفر در نقاط مختلف دنیا، نوروز، جشن سال نوی پارسی را که نویدبخش رسیدن بھار است، جشن می‌گیرند.

جدید، در حالی که فصلی قدیمی از زندگی را ورق میزنیم و می‌بندیم. طبق آداب و رسوم، مردم با پریدن از روی آتش جشن می‌گیرند تا اقبال بد را بسوزانند و از بین ببرند و گرمی، سلامت و انرژی را جایگزین آن کنند. کودکان بر قابلمه‌ھا می‌کوبند و از ھمسایگان شیرینی و شکلات و سکه می‌گیرند. خانواده‌ھا دور ھم جمع میشوند و ضیافتی از غذاھای لذیذ مانند گوشت کبابی، خورشت‌ھای خوش‌طعم و برنج دم‌کشیده بر پا می‌کنند.

«امسال، بسیاری از خانواده‌ھا به خاطر اقدامات احتیاطی جھت محافظت از سلامت خود و دیگران، تصمیم گرفته‌اند که نوروز را به شیوه‌ای متفاوت جشن بگیرند. مھم نیست که افراد قصد دارند نوروز امسال را چگونه جشن بگیرند، برای ھمه شما سال نویی خجسته و سرشار از سلامتی، شادی و سعادت آرزو می‌کنم.»

«نورزتان پیروز!»

۱۹ مارس ۲۰۲۰

Please follow and like us:
cute_twitter پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
icon_Visit_us_en_US پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
fa_IR_Follow پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
fa_IR_Tweet پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_telegram پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
telegram_message پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
telegram پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_linkedin پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
icon_en_US پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
fa_IR_share پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_whatsapp پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_instagram پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_soundcloud پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_fbmessenger پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_youtube پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
icon_Visit_us_en_US پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_email پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
cute_pinterest پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
pinterest پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا
fa_IR_save پیام نوروزی «جان ھورگان» نخست وزیر بریتیش کلمبیا

Related posts

ایده ارتش واحد اروپایی “کابوس ترامپ”

اردشیر زارعی قنواتی

دیدار محمد خاتمی با مسعود باستانی

شهروند بی‌سی

خوانش«همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی»هادی ابراهیمی رودبارکی

سریا داودی حموله

اظهار نظر