ادبیات شعر گزيده‌ها

چند شعر از سینا (محمود) سنجری

غزل

وقتی نسیم پرسه زنان می‌رسد به تو

اندوه عاشقان جهان می‌رسد به تو

ما رفته‌ایم و خاطره لحظه‌های ما

آن سوی حفره‌های زمان می‌رسد به تو

در فرصت مجرد شب گام می‌زنی

ناگاه قاصدی نگران می‌رسد به تو

در چشم‌های خسته او خیره می‌شوی

پیغامی از قلمرو جان می‌رسد به تو

آسوده بر کرانه‌ی رودی و ناگهان

سیلاب رازهای نهان می‌رسد به تو

آن سوی حفره‌های زمان، عاشقی کهن

در هیاتی رشید و جوان می‌رسد به تو

ونکوور

۳۱ می ۲۰۱۳

ـــــــــــــــــــــــ

۱

از راه رسیدیم شب مشکوکی ست

شب لحظه غرق در صدای غوکی ست

از راه رسیدیم شکسته، خسته

دیدیم جهان میکده‌ی متروکی ست

فورت مک موری

هجدهم سپتامبر ۲۰۱۲

ــــــــــــــــــــــــــ

۲

یک لحظه میانه زمان دیگر هیچ

گم در نفحات آسمان دیگر هیچ

یک لحظه از این پنجره‌های ابدی

ماییم و تماشای جهان دیگر هیچ

فورت مک موری

۲۳ اکتبر ۲۰۱۲

ـــــــــــــــــــــــــــــ

۳

شب این شب بی حرف مرا می‌پاید

تاریکی این ژرف مرا می‌پاید

وقتی که دقیق می‌شوم می‌بینم

گرگی ست که در برف مرا می‌پاید

فورت مک موری

دوازدهم نوامبر ۲۰۱۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱

بیرون سکوت است، سکوت

پچ پچ نت ها

در حفره‌های فلوت

۲

رؤیایی

نقش بسته

بر سپیدی کاغذ

این است

آنچه از شعر می‌دانم

 ۳

بازار سهام روزنامهٔ صبح

گلدان کوچک بر لبهٔ بام

از خواب برخاستم

با این اطمینان

که چیزی سقوط کرده است

 ——————-

از این قلم تاکنون منتشر شده است:

باغ اساطیر (مجموعه غزل ۷۵-۱۳۶۸)– ۱۳۷۸

گزیده‌ی ادبیات معاصر شماره ۱۳(گزیده‌ی شعر ۷۷-۱۳۷۳)- ۱۳۷۸

مکاشفه هشت (به تماشای شعر سهراب سپهری)-انتشارات فرادید-۱۳۷۸

عقربه‌های برنزی (گزیده شعر ۷۸-۱۳۷۵) – انجمن شاعران ایران- ۱۳۸۵

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر از سینا (محمود) سنجری
icon_Visit_us_en_US چند شعر از سینا (محمود) سنجری
fa_IR_Follow چند شعر از سینا (محمود) سنجری
fa_IR_Tweet چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_telegram چند شعر از سینا (محمود) سنجری
telegram_message چند شعر از سینا (محمود) سنجری
telegram چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_linkedin چند شعر از سینا (محمود) سنجری
icon_en_US چند شعر از سینا (محمود) سنجری
en_US_share چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_whatsapp چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_instagram چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_soundcloud چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_fbmessenger چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_youtube چند شعر از سینا (محمود) سنجری
icon_Visit_us_en_US چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_email چند شعر از سینا (محمود) سنجری
cute_pinterest چند شعر از سینا (محمود) سنجری
pinterest چند شعر از سینا (محمود) سنجری
fa_IR_save چند شعر از سینا (محمود) سنجری

Related posts

شاعران برای ستار بهشتی می‌سرایند

سپیده جدیری

شعری از سارا خلیلی جهرمی

شهرگان

شعری از شورا عسکرزاده 

شورا عسکرزاده 

اظهار نظر