UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

چند طرح از: خالدبایزیدی (دلیر)

چند طرح از: خالدبایزیدی (دلیر)

[clear]

کاش!

ماهی ای می بودم

درچشمان آبی دریایی ات

[clear]

[clear]

***

گاهی من وزندگی

اینقدرمست می شویم

که درکوچه پس کوچه هایش

به همدیگرتنه می زنیم

[clear]

[clear]

***

پیراهن هایش

اینقدرگلداربودند

که زنبورعسل

اتاق خواب اش را

لانه خودکرده بودند

[clear]

[clear]

***

شب زن زیبایی است

با چادری مشکی

و پیراهنی ازستارگان

و صورتی ازماه

[clear]

[clear]

***

درکوچه پس کوچه های غربت

به دنبال سرزمین

گم شده ام می گردم

[clear]

[clear]

***

مرگ اجازه نداد

موهای سپید پدرم در«باد»

کشیده شود

[clear]

[clear]

***

سال‌هاست که رفته‌ای

اماهنوزم!

نخستین نگاهت

بامن است

نه توپیرشده‌ای

و نه من

[clear]

[clear]

***

وقتی چشمانت را می بندی

جهان درتاریکی

فرومی رود

و هنگام باز می‌کنی

افتاب چه زیبا می تابد

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: