Related posts

زلزله بسیار قوی ۷/۷ ریشتر شمال جزیره‌ ونکوور را لرزاند

شهروند بی‌سی

تقوایی با انتقاد از وضعیت سانسور: خسته شده‌ام

شهرگان

دم خروس تسامح و تساهل

شهروند بی‌سی

اظهار نظر