استانی اطلاعیه‌ها

کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا

شنبه ۱۷ دسامبر

کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا

Annar کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا

گروه همنوازان و همنوایان به سرپرستی سعید فرج پوری و پرویز نزاکتی

 تقدیم می کند

زمان ساعت ۷:۳۰ عصر

مکان:

North Shore Conservetory of Music

1110 Gladwin Dr. North Vancouver

تلفن اطلاعات و تهیه بلیت:

یلوپیج ایرانیان: ۸۸۶۶-۹۰۴-۶۰۴

خانه فرهنگ و هنر ایران: ۴۸۲۰-۸۸۹-۷۷۸

Please follow and like us:
cute_twitter کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
icon_Visit_us_en_US کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
fa_IR_Follow کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
fa_IR_Tweet کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_telegram کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
telegram_message کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
telegram کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_linkedin کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
icon_en_US کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
fa_IR_share کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_whatsapp کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_instagram کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_soundcloud کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_fbmessenger کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_youtube کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
icon_Visit_us_en_US کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_email کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
cute_pinterest کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
pinterest کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا
fa_IR_save کنسرت موسیقی ملی ایران بمناسبت شب یلدا

Related posts

پوسترهای تازه سازمان بهداشت فریزر در مبارزه با سوء مصرف موادمخدر

سید مصطفی رضیئی

سود بی‌سی در لغو ساخت سد بر دره رودخانه صلح

سید مصطفی رضیئی

تاثیرگذاری سبزها بر انتخابات فردا

سید مصطفی رضیئی

اظهار نظر