آشیان / ستون شهروندی / گزارش معاملات مسكن در فوريه ٢٠١۵

گزارش معاملات مسكن در فوريه ٢٠١۵

حجم معاملات انجام شده درماه فوریه در ونكوور بزرگ افزايش چشم‌گيرى نسبت به ماه مشابه سال ٢٠١۴ داشته است.

انجمن معاملات مسكن ونكوور REBGV اعلام نمود كه تعداد معاملات انجام شده در ماه فوريه معادل ٣٠۶١ واحد بوده كه رقمى معادل ٢١٪ افزايش نسبت به ٢۵٣٠ واحد فروش رفته در يكسال قبل و همچنين ۶٠٪ افزايش نسبت به ١٩١٣ واحد فروش رفته در ماه ژانويه ٢٠١۵ است.

آمار ماه قبل افزايش فروش بيست درصدى نسبت به ميانگين فروش ١٠ سال پيش را نشان ميدهد.

رى هريس رئيس انجمن بر اين باور است كه بازار بسيار فعال، رقابتى و خريداران با انگيزه قوى وارد بازار مي‌شوند و مدت زمان انجام معاملات سريع شده است.

ليست‌هاى جديد آپارتمان‌هاى فروشى در ماه فوريه در ونكوور بزرگ تعداد ۵۴٢۵ مورد بوده كه نشانگر ١۵٪ افزايش نسبت به ۴٧٠٠ مورد ليست فروش فوريه ٢٠١۴ است. همچنين تعداد ليست‌هاى جديد در ماه فوريه ١٢٪ نسبت به متوسط ١٠ سال پيش افزايش داشته‌است!

تعداد واحد‌هاى مسكونى كه هم اكنون در ونكوور بزرگ ليست شده است معادل ١١٨٩٨ واحد بوده كه ١١٪ نسبت به فوريه ٢٠١۴ كاهش و ١٠٪ نسبت به ژانويه ماه قبل افزايش داشته است.

شاخص بهاى مسكن HPI در حال حاضر ۶۴٩٧٠٠ دلار ميباشد كه رقمى معادل ۶٪ نسبت به فوريه ٢٠١۴ افزايش داشته است.

درصد فروش واحدهاى مسكونى (نسبت به ليست‌هاى موجود) ٢۶٪ است و اين رقم بالاترين رقم فروش از مارس ٢٠١١ تا امروز بوده است.

فروش خانه (هاوس) در فوريه ٢٠١۵ بالغ بر ١٢٩۶مورد است كه ٢۵٪ بيشتر از ١٠٣٢ واحدى كه در فوريه ٢٠١۴ بفروش رسيده است و ۶۴٪ بيشتر از ٧۶٠ واحدى كه در سال ٢٠١٣ به‌فروش رسيده است . معدل فروش اين نوع واحدها به رقم ٣٨۶۵٠٠ دلار رسيد كه افزايشى معادل ٣٪ را نشان ميدهد.

تعداد فروش كل املاك شامل آپارتمان و تاون هاوس در فوريه ٢٠١۵ معادل ۵٢١ مورد بوده كه ١٢٪ بيش از تعداد ۴۶۶ مورد فروش رفته در زمان مشابه يكسال قبل بوده است و همچنين ۵۶٪ افزايش نسبت به ٣٣٣ مورد فروش رفته در فوريه ٢٠١٣ است. معدل فروش اين نوع واحدها به رقم ۴٨١۵٠٠ دلار رسيد كه افزايشى معادل ۵٪ را نشان ميدهد.

درباره فروزان ستوده

پیشنهاد خوانش

گزارش فروش خانه در ونكوور ماه جولاى٢٠١٥

محتويات اين مقاله ترجمه آمار و نظرات رسمى ريل استيت بورد ونكووراست. ميزان فروش ملك …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *