UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

یک شعر کوتاه از روشنک رزم‌گیر

 

دودِ پیپِ مردی مسافر
با مِه جاده آمیخت
چمدانی پیاده شد

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: