In touch with Diverse Iranian Community

چند شعر از علی نگهبان

علی نگهبان، شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم ایرانی مقیم ونکوور است. کتاب‌های او در ایران اجازه‌ی چاپ ندارد اما مقالات متعددی از او در نشریات مختلف داخل و…

درنگی بر منشور ۹۱

در روزهای گذشته متنی در فضای اینترنت منتشر شده است به نام منشور 91 که نام شمار قابل توجهی از چهره‌های دانشگاهی و فعالان سیاسی را در پای خود دارد. متن نشان از…