نویسنده : کریم قیطانی‌ فرد

کریم قیطانی‌ فرد
https://www.shahrgon.com - 5 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
عبدالکریم قیطانی فرد، متولد ۱۳۶۶ شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مخترع ساکن خوزستان شهرستان دزفول است. او صاحب دو مجموعه شعر، دو اختراع و ده‌ها مقاله است که در آخرین تحقیقات خود مفهوم آنتروپی را وارد علوم انسانی – ادبیات و شعر کرده تا شاید از این طریق پنجره ای نو رو به آسیب شناسی، نقد و بررسی ادبیات و شعر امروز گشوده شود.
ادبیات داستان و رمان گزيده‌ها

آقای بی پدر 

کریم قیطانی‌ فرد
شاید امروز دیگر دوران ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی غربی گذشته باشد. امروز ما با رفتار زبان و متن مواجه هستیم نه ساختار آنها. رفتار متن...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!