Author : شیرین جلالی

https://www.shahrgon.com - 5 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
شعر گزيده‌ها

شعر تازه‌ای از شیرین جلالی

شیرین جلالی
دوست نداشتن‌ات را کجای این شهر دفن کنم؟ آنقدر گورم را کنده‌ای که هیچ لبخندی احیایم نمی‌کند از تدفین خود بازگشته‌ام به سال‌های قبل از...