آشیان / برچسب آرشیوها:  آزادی زنان، دگرباشان، تشیع ایرانی، جواد موسوی خوزستانی

برچسب آرشیوها:  آزادی زنان، دگرباشان، تشیع ایرانی، جواد موسوی خوزستانی

آزادی زنان و دگرباشان در تشیع ایرانی

آزادی زنان و دگرباشان در تشیع ایرانی در قسمت اول این مقاله با عنوان «الاهیات معطوف به قدرت و کنترل زنان» به نخستین مؤلفه‌‌ی تفاوت در نگرش الاهیون و فمینیست‌‌ها (تفاوت در فرض‌‌‌های هستی‌‌‌شناسانه‌‌‌ی تفکر) نسبت به مقوله «تن» اشاره شد. در ادامه، به مؤلفه‌‌ها و فرضیه‌‌های دیگری در این …

بیشتر بخوانید