آشیان / برچسب آرشیوها:  ادبیات جادویی

برچسب آرشیوها:  ادبیات جادویی

در پی شناخت شگردهای واقع‌گرایی جادویی یا ادبیات جادویی – ۱

– بخش نخست –  مادرم پیامبری بود با زنبیلی پر از معجز یادم نمی‌رود، در اولین سوز زمستانی النگویش را به بخاری تبدیل کرد «تارا محمد صالحی»  ۱- در این مقال ادبیات جادو، واقع‌گرایی جادویی، رئالیسم جادویی همه به یک معنا آمده، اما هر یک بنا به مقتضیات بکار رفته …

بیشتر بخوانید