In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

از خواب و بیماری

از خواب و بیماری

با آرامشِ پر مهرِ دستان نوازش گرِ تو که پرستارم شده ای، چشم ها را می بندم. بر تخت بیماری، تا بخواهی وقت است که در خویش فرو بروم، به دنیای ناشناختهٔ سفرهای رویایی...به آن دیار باز گشته ام؛ به چکاچاک استکان ها و نعلبکی های پر…
ادامه مطلب ...