آشیان / برچسب آرشیوها:  از خواب و بیماری

برچسب آرشیوها:  از خواب و بیماری

از خواب و بیماری

با آرامشِ پر مهرِ دستان نوازش گرِ تو که پرستارم شده ای، چشم ها را می بندم. بر تخت بیماری، تا بخواهی وقت است که در خویش فرو بروم، به دنیای ناشناختهٔ سفرهای رویایی… به آن دیار باز گشته ام؛ به چکاچاک استکان ها و نعلبکی های پر از چایِ …

بیشتر بخوانید