آشیان / برچسب آرشیوها:  از پروانه ای به عقاب

برچسب آرشیوها:  از پروانه ای به عقاب

از پروانه ای به عقاب

در دهه‌های گذشته و اخیر، بارها از جانب اهل نظر، تحت عناوین مختلف به بحران‌های گوناگون ادبی درجامعه ی روشنفکری ی ایران اشاره شده است. اخیرا هم عده ای بعد ازمرگ بسیاری ازچهره‌های هنری و ادبی ایران مانند احمدشاملو یا اخوان ثالث، هوشنگ گلشیری، از پدیده ای بنام بحران ادبی …

بیشتر بخوانید