سیاسی و اقتصادی مقالات ورزش

فساد و تبعیض دولتی: به بازی‌های دیگر المپیک خوش آمدید!

نسیم صداقت
نویسنده: آلکس چکلوسکی برگردان: نسیم صداقت بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی ممکن است افتخار فاسدترین و گرانترین المپیک در تاریخ را به خود اختصاص دهد....