آشیان / برچسب آرشیوها:  ای به خاک خفتگان، رضا مقصدی، زلزله آذربایجان

برچسب آرشیوها:  ای به خاک خفتگان، رضا مقصدی، زلزله آذربایجان

ای به خاک خفتگان!

—————— با کدام حرف ِ مهربان خواب را سلام کرده اید ؟ با کدام جان  ِشعله بار شور ِ عاشقانه را کلام کرده اید ؟ واپسین دقیقه تان شقایق  ِ کدام باغ را ستود؟ آسمان، به آرزوی تان حسود بود که زمین، غمی بلند را سیاه تر سرود تا که …

بیشتر بخوانید