In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تصویر زمان، آثار جیمز جویس، مارسل بریون، ترجمه، غلامرضا صراف

تصویر زمان در آثار جیمز جویس

 نوشته مارسل بریونترجمه غلامرضا صراف بعضی وقت ها،بعضی متفکران از خود پرسیده اند تفاوت ماهوی موجود بین انسان و خدا،تفاوت زمان هست یا نیست.اینجا مکان مورد بحث نیست-خدا همه جا هست-اما این بُعد،تا حدودی پیچیده ترین بُعدی است که عموما از…
ادامه مطلب ...