آشیان / برچسب آرشیوها:  جنبش اعتراضی

برچسب آرشیوها:  جنبش اعتراضی

آیا جنبش اعتراضی «میدان تقسیم» آغاز عقب راندن اسلامگرایی و «اسلام سیاسی» است؟

جنبش اعتراضی اخیر در میدان تقسیم و دیگر شهرهای ترکیه علیه دولت اقتدارگرای آن کشور، برخلاف جنبش مردم مصر در میدان التحریر قاهره که به اسلامگرایی کشانده شد، خصلتی غیرمذهبی و حتّیٰ ضداسلامگرایی و مخالفت با «اسلام سیاسی» دارد.  نوشتهٔ جهاد الزین (در نشریهٔ لبنانی النهار، ۶ ژوئن  ۲۰۱۳) ترجمهٔ …

بیشتر بخوانید