In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جواد مفرد کهلان، زعفران، کرکم

زعفران و کرکم در اصل کلما تی فارسی هستند

در زبان عربی کلمه زعفر خود ریشه در زعفران دارد یعنی ریشه خاصی ندارد. و با عربی محسوب داشتن لغت زعفران معادل ایرانیی برای زعفران در موطن زعفران موجود نیست. از سوی دیگر در زبانهای سامی عربی و عبری و آرامی کرکوم (کورکومه) واژهً واحدی برای…
ادامه مطلب ...