آشیان / برچسب آرشیوها:  جواد مفرد کهلان، نواحی جنوب، خوزستان، حمدالله مستوفی

برچسب آرشیوها:  جواد مفرد کهلان، نواحی جنوب، خوزستان، حمدالله مستوفی

نام نواحی جنوب خوزستان در خبر حمدالله مستوفی

ما اطلاعات خود را در داخل پرانتزها به متن نزهة القلوب حمدالله مستوفی می افزائیم: " و عبادان (آوان عهد عیلامیان، آبادان) که ورای آن عمارت نیست (معنی درتلفظ پهلوی آ- وان= نَه مکان) و در این معنی گفته اند مصراع "لیس قریه وراء عبادان". طول از جزایر خالدات قد ک …

بیشتر بخوانید