آشیان / برچسب آرشیوها:  جواد موسوی خوزستانی، بیکاری زنان، تحصیل کرده

برچسب آرشیوها:  جواد موسوی خوزستانی، بیکاری زنان، تحصیل کرده

تصویر غم انگیزِ «بیکاری زنان تحصیل کرده»

پس از سال ها خدمت در اداره اما هنوز به استخدام رسمی در نیامده است. او بدون توجه به سوز سرمای زمستان یا گرمای کشندۀ تابستان از ساعت چهار و نیم بعدازظهر که از اداره مرخص می شود مثل اغلب کارمندان دولت، به شغل دوم مشغول است و اکثر روزهای …

بیشتر بخوانید