In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جَنگایِش جهانی

جَنگایِش جهانی

خطر تغییرهای آب‌وهوایی فاجعه‌آمیز، خطری فوری و جدّی است، و این در حالی است که حاکمان جهان باز در تدارک مسلّح شدن برای راه انداختن جنگ‌های تازه و فرو بردن جامعهٔ بشری در فقری فزاینده‌اند.بحران جهانی روز به روز وخیم‌تر می‌شود. تغییرهای…
ادامه مطلب ...