In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حریر پاره

حریر پاره

تقدیم به رومن پولانسکییکمبا چشمانی نیمه ‏باز، در حالی میان خواب و بیداری، روی تخت دراز کشیده بودم و به عکس تقویم دیواری نگاه می‏کردم. عکس متعلق به مرداد ماه بود؛ دشت وسیعی را نشان می‏داد با چمنی سبزرنگ که قسمت‌هایی‌اش را درختان پراکنده‏…
ادامه مطلب ...